Digitaalinen fasilitointi tukee valmennuksia

Yhteisöllinen oppiminen ja tutkittu tieto yhdistyvät Työterveyslaitoksen valmennuksissa

By

Työterveyslaitoksen asiantuntija Telma Rivinoja ja tuotepäällikkö Johanna Jalava tekevät työtään oppimisen ja verkkokoulutusten ytimessä. Valmennuksia on tuettu Työterveyslaitoksella digitaalisesti jo pitkään, ja tavoitteena on ollut saada kokemusten jakaminen entistä kiinteämmäksi osaksi koulutuksia ja tukea yhteisöllistä oppimista.

Yhteisöllistä oppimista tukeva alusta Howspace on keskeinen osa jokapäiväistä arkea. Sen avulla tuetaan Työterveyslaitoksella kuukausittain erilaisia Työterveyslaitoksen valmennuksia ja koulutustapahtumia.

Digitaalisen oppimisympäristön avulla opiskeltavaan teemaan päästään paneutumaan helposti muiden osallistujien kanssa myös verkossa. Mukanaolijat ehtivät aidosti pohtia ja tutkia, kokeilla jotakin uutta käytännössä sekä hakea ideoita ja palautetta muilta osallistujilta ja valmentajilta. Näin koulutusten anti saadaan juurtumaan hyvin arkeen.

Jalava ja Rivinoja tiivistävät viisi tekijää, jotka tuovat lisäarvoa digitaalisen yhteistyön ja oppimisen tukemiseen.

1. Hyvä valmistautuminen nopeuttaa liikkeellelähtöä

Oppimista ja yhteistyötä tuetaan Työterveyslaitoksella ennen verkko- ja lähivalmennuksia, niiden aikana ja niiden jälkeen. Rivinojan mukaan kokonaisuuden kannalta kallisarvoista on, että yhteiseen tekemiseen voidaan virittäytyä kyselyiden ja keskustelujen avulla jo ennakkoon. Materiaalejakin jaetaan digialustalla hyvissä ajoin, jotta paikanpäälle saavutaan valmistautuneina.

”Valmennuksissa pääsemme kiinni käsiteltäviin teemoihin nopeasti ja voimme laittaa kaiken aikamme ja energiamme päivän aiheeseen ja ryhmän kannalta keskeisimpiin kysymyksiin. Kouluttajien ja ammattilaisten verkoston välinen keskustelu on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä valmistautuminen mahdollistaa sen, että yhteinen aika voidaan keskittää siihen, mihin sitä eniten tarvitaan.”

2. Kokemusten jakaminen ja yhteisten merkitysten syntyminen keskiössä 

“Me Työterveyslaitoksella uskomme yhteisölliseen oppimiseen ja rohkaisemme siihen monipuolisesti eri koulutuksissamme. Oppimisen kannalta sekä verkossa olevalla yhteisöllä että omalla työyhteisöllä on valtavan iso rooli,” Rivinoja kuvailee. 

Työterveyslaitoksen verkkovalmennukset ovat käytännönläheisiä ja pohjautuvat tutkittuun tietoon, jota jaetaan erilaisina materiaaleina ja tietopaketteina. Lisäksi ihmiset voivat jakaa valmennuksissa omia mielipiteitään ja kokemuksiaan sekä nähdä äänestysten avulla, miten ne suhteutuvat muiden mielipiteisiin.

”Ihmiset ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita osallistumaan heille tärkeisiin keskusteluihin. On hienoa nähdä, miten keskustelu lähtee verkkoympäristössä liikkeelle ja ihmiset huomaavat, että eivät ole yksin haasteidensa kanssa,” Rivinoja sanoo.

”On ensiarvoisen tärkeää huomioida, että jokaisella osallistujalla on oma arkikokemuksensa opiskeltavasta aiheesta ja ideoiden ja ajatusten jakaminen on todella tärkeää. Howspacen avulla konkreettiset kokemukset tulevat helposti jaetuiksi ja osallistujat voivat ammentaa muilta ryhmäläisiltä paljon. Howspace mahdollistaa yhteisöllisten muistiinpanojen tekemisen ja ryhmätöiden dokumentointi tekstein ja kuvin heti valmennuspäivien ja kohtaamisten aikana käy sujuvasti. Omistajuutta syntyy, kun kokonaisuutta rakennetaan yhdessä. Samalla osallistujille muodostuu ylpeys siitä, että tämä on meidän tuotoksemme,” Jalava selvittää.

”Verkkoalustoja käytettäessä epäillään usein, että osallistujilla pitää olla hyvät tekniset valmiudet ja teknistä tukea tarvitaan runsaasti. Howspacen kanssa meille tulee todella vähän alustan käyttöön liittyviä kysymyksiä, sillä sen kanssa kaikki sujuu helposti.”

3. Helppoutta osallistumiseen, ajasta ja paikasta riippumatta

“Meille on tärkeää, että verkon välityksellä voimme tavoittaa ja tuoda yhteen myös ne ihmiset, jotka eivät pysty irtautumaan arjen työstään lähikoulutuksiin,” Jalava avaa.

Osallistumiskynnyksestä on pyritty tekemään mahdollisimman matala.

“Helppokäyttöisyys on avainasemassa joka suhteessa. Työvälineiden pitää olla yksinkertaisia paitsi osallistujille, myös kouluttajille, jotta valmennuksia on helppo rakentaa ja mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Näin voimme lisätä ajankohtaisuutta kokonaisuuksiimme,” Rivinoja jatkaa.

”Verkkoalustoja käytettäessä epäillään usein, että osallistujilla pitää olla hyvät tekniset valmiudet ja teknistä tukea tarvitaan runsaasti. Howspacen kanssa meille tulee todella vähän alustan käyttöön liittyviä kysymyksiä, sillä sen kanssa kaikki sujuu helposti. Sisällöntuottajat ja kouluttajat rakentavat sisältöjä todella laadukkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Oppimiskokemuksesta halutaan rakentaa intuitiivinen, jotta fokus saadaan oppimiseen ja tekemiseen,” Jalava painottaa. 

4. Yksilöllistä ohjaamista ja kohdentamista: viestintää ja rohkaisua tarpeiden mukaan

Verkkokoulutusten ohjaamisen ja fasilitoinnin kannalta erityishuomion kaksikolta saavat erilaiset osallistumiseen kutsuvat toiminnot, joiden avulla osallistujien oppimista voidaan tukea.

”On todella tärkeää, että voimme kohdentaa viestintää ja muistutuksia suhteessa siihen, mitä kaikkea osallistujat ovat alustalla tehneet. Emme halua lähettää viestejä automaattisesti kaikille, vaan keskitymme tukemaan oppijoiden polkua sen mukaan, milloin he ovat viimeksi vierailleet työtilassa tai mihin vaiheeseen he ovat jääneet itsenäisten tehtävien tekemisessä. Voimme kannustaa alustan kautta kannustusta tarvitsevia ja huomioida ja kiittää heitä, jotka ovat jo tehtävänsä tehneet,” Rivinoja iloitsee.

”Pienilläkin ohjeistuksilla ja asetusten muotoiluilla pystymme tekemään todella tehokkaita ohjaustoimia, vaikka ennen näiden eteen olisi täytynyt tehdä manuaalista seurantatyötä.”

5. Heittäytymistä, kokeiluja ja uutta intoa

Rivinoja ja Jalava valottavat, että kun verkko-oppimisalustan käyttö on helppoa ja intuitiivista, myös uusia kokeiluja on helppo käynnistää. Työskentelytapoja on valtavasti ja uusia ideoita syntyy pitkänkin käytön jälkeen usein.

 “Meille on tärkeää, että Howspace on jatkuvasti kehittyvä työympäristö ja saamme myös omat ideamme ja tarpeemme hyvin kuuluviin sen kehitystyössä. Uusia mahdollisuuksia on tarjolla jatkuvasti. Lisäksi olemme saaneet Howspace-communitystä usein hyviä ideoita muilta alustan käyttäjiltä, jotka jakavat kokemuksiaan avoimesti. On aina kiva kuulla, mitä ja miten toiset tekevät työtään, ja ammentaa ideoita itselle.”

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää

E.ON ja Implement: Näin saat yli 200 toisilleen tuntematonta johtajaa kehittymään yhdessä

Implement sai Howspacen avulla E.ON:n 200 johtajaa sitoutumaan yhteiseen kehitystyöhön virtuaalisesti.

Lue lisää
Näytä kaikki