Takuusäätiö vei koulutukset verkkoon: Pelillistämisen avulla tuetaan entistä useampaa avuntarvitsijaa talousasioissa

By

Valtakunnallinen sosiaalialan järjestö Takuusäätiö tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Takuusäätiö on kouluttaja ja tiedon tarjoaja, joka on viime vuosina rakentanut uudenlaisia kokonaisuuksia talous- ja velkavaikeuksissa olevien sekä heitä tukevien ammattilaisten auttamiseksi. 

Pandemia on vauhdittanut Takuusäätiötä laajentamaan koulutustarjontaansa ja muotoilemaan valmennuskokonaisuuksia uusiksi.

”Päätimme lähteä viemään koulutuksia virtuaalisiksi jo hyvissä ajoin ennen pandemian alkua. Tavoitteena oli viedä perinteiset, kasvokkaiskohtaamisista koostuneet valmennuskokonaisuudet verkkoon, jotta voimme tarjota palveluita entistä laajemmin ympäri maata,” valottaa Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Työnsä digitalisoinnin tukijaksi Takuusäätiö valitsi Howspacen. Kokemukset yhteisestä polusta ovat olleet Markkasen mukaan erinomaisia. Aiempien kasvokkaiskoulutusten sijaan ihmiset voivat kohdata toisiaan nyt entistä ketterämmin verkossa.

”Olemme saaneet huomata, ettei meidän tarvitse lisätä ihmisresursseja laajentaaksemme toimintaa. Howspacen avulla olemme voineet muotoilla palveluita täysin uudella tavalla vanhan porukan kesken,” Markkanen tiivistää.

”Howspacen käyttöönoton myötä toimintamme on kasvanut ja tehostunut. Ennen aluetyöntekijät matkustivat ympäri Suomea kouluttamaan seminaarityyppisiin livetilaisuuksiin, jolloin matkustamiseen kului todella paljon aikaa ja rahaa. Nyt voimme kohdata ihmisiä helposti verkossa ja tukea oppimista digitaalisesti.”

Takuusäätiön palveluiden kysyntä on jatkuvasti kasvussa. Suomessa on vuonna 2021 enemmän maksuhäiriömerkintöjä kuin koskaan aikaisemmin. Kotitalouksen talous- ja velkaongelmat ovat keskeinen, yhteiskunnallinen haaste.

”Emme tietenkään voi tarjota henkilökohtaista neuvontaa kaikille, mutta digitaalisuuden avulla voimme lisätä kapasiteettia auttaa ja tehdä sisältöjä laajalle yleisölle. Howspace on tuonut puuttuvan palasen neuvontatyöhön.”

Digitaalisuuden avulla ihmisiä voidaan kohdata ajasta ja paikasta riippumatta

”Ydinongelmamme on se, miten verkkovalmennuksilla tavoitetaan juuri oikeat ihmiset ja saadaan heidät motivoitumaan. Digitaaliset työskentelytavat lisäävät selkeästi toimintamahdollisuuksia. Kun pelillistämme taloudenhallintaa, tavoittamme ihmisiä uudella tavalla. Lisäksi voimme tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta,” Markkanen avaa.

Yksi esimerkki Takuusäätiön valmennuskokonaisuuksista on itsenäistyville nuorille suunnattu Hallitse rahojasi -verkkovalmennus, jonka avulla pyritään tavoittamaan omien talouksiensa vartijoiksi kasvavia nuoria. Tarkoituksena käydä rahankäyttöön ja talouden hallintaa liittyviä kysymyksiä ennaltaehkäisevästi läpi nuoria kiinnostavalla tavalla. 

”Myös näennäisesti hyvässä asemassa olevat voivat ajautua talousvaikeuksiin. Esimerkiksi lomautukset tai irtisanomiset voivat vaikuttaa oman talouden hallintaan valtavasti. Olemme huomanneet, että pandemia on lisännyt myös talousvaikeuksissa kamppailevien aikuisten palveluiden kysyntää. Kun mukana on paljon häpeää, on yhteyden ottaminen ja koulutuksiin liittyminen helpompaa digitaalisesti.”

”Koulutuksesta voi olla hyötyä silloinkin, kun pääsee ensin käymään hankalia ja arkaluontoisia asioita läpi vertaisyhteisössä. Tämän jälkeen seuraaviin palveluihin, kuten velkajärjestelyihin, on helpompi ohjautua.”

Howspace mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön ja asiantuntijaverkoston rakentumisen

Nuorten ja haastavissa taloustilanteissa olevien ihmisten auttaminen on Takuusäätiön työn ytimessä. Digitaalinen yhteistyö on mahdollistanut uudenlaisia tapoja moniammatilliselle yhteistoiminnalle ja osaamisen kehittämiselle.

”Talous- ja sosiaaliset ongelmat kulkevat usein osittain käsikädessä. Olemme päässeet rakentamaan Howspacen avulla moniammatillista yhteistyötä sosiaalialan ammattilaisten kanssa, mikä on opettanut myös meille itsellemme paljon. Verkoston avulla olemme saaneet kokemuksia sosiaalialan ammattilaisten arkitodellisuudesta ja oppineet kohderyhmästämme lisää.”

”Parhaimmillaan tässäkin yhteistyössä on syntynyt uudenlaista tietoa, uusia oppimisprosesseja ja ammatillisia käytänteitä. Howspace ei ole vain tiedon jakamisen väline. Ainoastaan mielikuvitus on rajana, kun rakennamme vuorovaikutuksellisia kokonaisuuksia kohderyhmillemme.”

Virtuaaliset koulutukset tavoittavat osallistujia entistä laajemmin

Markkanen uskoo digitaalisten toimintatapojen tulleen jäädäkseen. Yhteistyön tukeminen ja uudenlaisten palveluiden muotoilu ovat tuoneet Takuusäätiölle arvoa, jonka merkitys ei ole tulevaisuudessakaan vähenemään päin.

”Olemme saaneet koulutuskokonaisuuksista hienoja palautteita. Osallistujien välinen vuorovaikutus on todella onnistunut digivälitteisesti. Lisäksi olemme saaneet koulutuksiin mukaan sellaista uutta kohderyhmää, jota emme ole aiemmin tavoittaneet,” Markkanen sanoo.

”Talousasioihin liittyvän koulutuksen pitäisi olla ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Varsinkin nuoret pitää tavoittaa ennakkoon, juuri siinä digitaalisessa ympäristössä, jossa he normaalistikin ovat.”

Digitaalisuus on rohkaissut koko yhteisöä kokeilemaan uusia osallistamisen keinoja

Markkanen kertoo myös koko digioppimisen tiiminsä työn muuttuneen virtuaalisten koulutusten ja Howspacen myötä. Digitaaliset koulutuskokonaisuudet ovat olleet koko yhteisölle uusi ja innostava tapa muotoilla ja tehdä työtä.

”Uusien toimintatapojen rakentaminen ei ole vaatinut meiltä kasvokkaiskohtaamisia. Sen sijaan olemme huomanneet, että innostusta, ihastusta, osaamista ja kokemuksia voi jakaa ja syntyä etänä. Uusi työnteon tapa on kehittänyt omaa ammatillisuuttakin valtavasti.” 

”Esihenkilönä on ollut todella hienoa nähdä, miten omatkin työntekijät ovat aidosti innostuneet Howspace-työstä ja lähteneet aktiivisesti mukaan tekemään ja innovoimaan uutta. Howspace on ollut meille kuin uusi leikkikalu lapselle – olemme päässeet kokeilemaan, mikä tämä on ja mitä kaikkea sen avulla voi tehdä?”

Markkasen mukaan osallistamiseen ja uusien työtapojen muotoiluun pitää löytää jatkuvasti uusia keinoja, jotta digitaalinen tekeminen ja yhteistyö pysyvät elävänä.

”Kun Howspacea oppii kerran käyttämään hyvin, voi sitä soveltaa jatkossa monenlaiseen tekemiseen. Itsekin olemme käyttäneet Howspacea esimerkiksi sisäiseen strategiatyöskentelyyn.”

”Howspacen tarjoama Howspace Akatemia on lisäksi ollut meille tärkeä prosessi uudenlaisten mahdollisuuksien tunnistamisessa. Olemme saaneet Akatemiasta valtavasti ideoita. Yhdessä läpikäydyt työskentelytavat, muiden käyttäjien tarinat ja uudet osallistamisen keinot ovat rohkaisseet eteenpäin ja monipuolistaneet käyttöä. On hienoa, että koulutusta ja pedagogista tukea on saatavilla koko ajan.”

Kaipaatko lisälukemista oppimisen pelillistämiseen liittyen? Kurkkaa täältä OAMK:n blogikirjoitus henkilöstökoulutuksen pelillistämisestä: ”Laatua pedagogiseen suunnitteluun pelaamalla!”

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää

E.ON ja Implement: Näin saat yli 200 toisilleen tuntematonta johtajaa kehittymään yhdessä

Implement sai Howspacen avulla E.ON:n 200 johtajaa sitoutumaan yhteiseen kehitystyöhön virtuaalisesti.

Lue lisää
Näytä kaikki