Kehityskeskustelut ja perehdyttäminen ovat Otavamedian keskustelukulttuurin uudistamisen ytimessä

By

Käsillä olevan työelämän ja työnteon murroksen keskellä Otavamedia on uudistanut sisäisiä toimintamallejaan ja -käytänteitään isoin loikkauksin. Yhteisellä keskustelukulttuurin rakentamisen matkalla etenkin työntekijän ja esihenkilön välisten keskustelujen merkitys on korostunut.

”Osa esihenkilöistämme koki tarvitsevansa yhteiset puitteet kuukausittaisiin keskusteluihin tiimiläistensä kanssa. He pohtivat paljon, millaisia keskusteluita yhteisössä edes tarvittiin. Päätimmekin rakentaa keskusteluille yhteisen raamin, joka tukee niiden käymistä kuukausittain ja vahvistaa samalla työntekijäkokemusta,” valottaa nykyisin Otavamedian toimitusjohtajana työskentelevä Anne Mantila.

Aikaisemmin Otavamedian henkilöstö- ja talousjohtajana toiminut Mantila on halunnut keskittyä tiimeineen ennen kaikkea työntekijäkokemuksen ja keskustelukulttuurin kehittämiseen. Esihenkilötyön kehittämisen keskeisenä tavoitteena on ”tasalaatuistaminen läpi organisaation”. Otavamedia onkin rakentanut yhteistyössä esihenkilöiden kanssa vuosikellon ja keskusteluiden alustan, joiden kautta muodostui myös yksi yhteinen työnantajalupaus koko organisaatiolle.

”Keskustelukulttuurin ylläpitäminen ja uudistaminen vaatii uudenlaista säännöllisyyttä ja säännönmukaisuutta. Meidän on syytä pysähtyä aidosti kehittämisen, kehittymisen ja palautteen äärelle. Esihenkilön tärkein kysymys omille alaisilleen lienee, ’mitä sinulle kuuluu?’ Tätä on tarpeen kysyä vähintään kerran kuukaudessa,” kertoo Otavamedian HRD-päällikkö Marianne Nevalainen.

Digitaalisuuden avulla keskustelut saadaan osaksi strategian todeksi elämistä

Keskustelukulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen lähti alun perin liikkeelle tarpeesta kuulla koko henkilöstöä ja mahdollistaa säännölliset keskustelut. Tähän tarpeeseen vastattiin luomalla yhteinen työkalu – Kehittymisen portaat. Työkalu on rakennettu Howspace-alustalle ja se on vakiinnuttanut paikkansa otavamedialaisten arjessa.

”Uusien kehittymisen portaiden avulla esihenkilöt ja tiimiläiset voivat yhdessä muotoilla työryhmänsä keskeisimmät tavoitteet, joihin tiimin ja jokaisen työntekijän on panostettava. Howspace tukee keskustelujen kuljettamista arjessa. Kun kaikki tapahtuu yhdellä alustalla, etenemistä on helppo seurata,” Mantila jatkaa.

Howspacen toiminnallisuudet ovat Nevalaisen mukaan tukeneet kehittymisen porrastreeniä ’erinomaisesti’.

Yhteisöllinen ja tarkoin rakennettu perehdytysprosessi vauhdittaa sitoutumista ja uuden työn aloitusta

Keskustelukulttuurin uudistamisen rinnalla Otavamedialla on kehitetty parin viime vuoden ajan osallistavaa, digitaalisesti tuettua yhteistyöprosessia uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Jokainen Otavamedialle tulija saa ennen työsuhteen alkua kutsun yhteiseen Howspace-työtilaan, jossa voi seurata oman perehdytyksensä etenemistä.

”Saamme palautetta siitä, etteivät uudet työntekijämme ole aiemmin nähneet tai kokeneet vastaavanlaista perehdytystä. Ottaen huomioon, kuinka laajasti meille tulee työntekijöitä useista eri mediataloista, on palaute harvinaisen upea. Parasta työtilassa kuuluu olevan se, että se tarjoaa uusia näkökulmia, ennakoivaa sisältöä ja yhteisen tekemisen ja keskustelun paikan työntekijän ja esihenkilön välille jo ennen työsuhteen varsinaista alkamista,” Nevalainen kuvailee.

”Materiaalia, tehtäviä ja pohdittavia asioita putoilee nähtäville hyvissä ajoin, mikä luo kuuleman mukaan tunnetta siitä, että ’minua odotetaan jo’.”

Perehdytyspolun kokonaisvaltainen suunnittelu on Nevalaisen mukaan avain onnistuneeseen aloitukseen. Kun perehdytyksen rinnalle aletaan luoda henkilökohtaista oppimispolkua, tulevat strategia, arvot ja vastuullisuuskin alusta alkaen osaksi työnteon tapoja.

”Jos perusasiat eivät ole kunnossa, ei yhteistä päämäärää muodostu, eikä yhteisöllisyydelle ja luovuudelle jää sijaa. Pelkkä nopea kyhäelmä ei riitä tukemaan tavoitteiden ja yhteisen strategian juurtumista arkeen. Howspace tukee meitä tämän polun rakentamisessa jokaisen uuden työntekijän kohdalla.”

 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

JAMK Biotalouden yrityskiihdyttämössä yhteiskehitetään uusia innovaatioita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalouden yrityskiihdyttämössä luodaan uusia innovaatioita ja kestävää liiketoimintaa Howspace-alustalla.

Lue lisää
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää
Näytä kaikki