Howspace seurakunnille ja kirkon organisaatioille

Uudista toimintaa tuomalla ihmiset sen keskiöön.

Howspaceen luottavat

Kirkko Helsingissä
UN Women
JHL logo
live-saatio-logo

Virtuaalinen alusta osallistamisen, kehitystoiminnan ja uudistumisen tueksi

Howspacen avulla seurakunnat, ammattiliitot ja järjestöt ympäri maailman uudistavat toimintatapojaan ja aktivoivat jäseniään tehokkaammin, kuin koskaan aiemmin.

Tarjoa uudenlaista lisäarvoa

Howspace-alustalla tapahtuva yhteistyö tuo seurakunnille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monipuolisen, yhteisöä palvelevan palvelutarjonnan rakentamiseen.

Tee ihmisläheistä strategiatyötä – yhdessä

Kuinka tehdä strategiatyötä, joka tulee eläväksi jokapäiväisessä työssä? Miten luoda strategia, joka on jokaisen seurakuntalaisen näköinen? Howspace tarjoaa pohjan osallistavalle työlle, joka jalkautuu osaksi arkea.

Tue sitoutumista ja oppimista

Howspace tarjoaa tarpeisiisi muotoutuvan, virtuaalisen tilan, jossa jokainen voi osallistua keskusteluun ja vaikuttaa asioihin. Tila taipuu myös erilaisiin yhteisöllisen oppimisen ja kouluttamisen prosesseihin.

Osallista ihmiset päätöksentekoon

Tuo jokaisen ääni kuuluviin Howspacen avulla. Uudista käytänteitä ja tarjoa työntekijöille, seurakuntalaisille ja verkoston jäsenille mahdollisuus osallistua päätöksentekoon myös virtuaalisesti – sijainnista riippumatta.

Howspacen hyödyt

Näin Howspace tukee uudistumista seurakunnan toiminnassa

Tasa-arvoa & kestävyyttä päätöksentekoon

Howspacen avulla tuot hiljaisimmatkin äänet kuuluviin. Puolueeton tekoäly poimii keskeisimmät seikat keskusteluista reaaliajassa ja tekee näkyväksi myös sellaiset näkökulmat, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä huomaamatta. Yhteistä ymmärrystä alkaa muodostua jo varhaisessa vaiheessa, mikä tukee sitoutumista päätöksiin.

Lukko
Turvallinen paikka yhteistyölle

Selainpohjainen Howspace mahdollistaa jokaiselle vaivattoman osallistumisen hälyttömässä ympäristössä, miltä tahansa laitteelta. Kaikki yhteiset materiaalit ja keskustelut löytyvät koottuna yhteen, tietoturvalliseen paikkaan.

Sujuva osallistumiskokemus kaikille

Howspace on saavutettava ja helppokäyttöinen. Alustan käännösominaisuuden avulla jokainen voi osallistua yhteistyöhön valitsemallaan kielellä.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

“Tarvitsen toimintaympäristön, jossa pystyn kohtaamaan jäsenet etänä ja viestimään heille. On myös erittäin tärkeää, että meidän ei tarvitse olla linjoilla yhtäaikaa mutta informaatio kulkee ja säilyy. Ilman Howspacea en yksinkertaisesti tavoittaisi jäseniä ja aktiiveja ympäri Suomen. Tämä on työni onnistumisen kannalta kriittinen väline.”

Sanna Pihakivi, ohjausalan ammattialatoiminnan asiantuntija, JHL

“Aiemmat staattiset kyselyt eivät juurikaan saaneet ihmisiä osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Kyselyjä tehdään paljon, eivätkä ne aktivoi jäsenistöä. Howspacen avulla saimme tuotettua täysin erilaista materiaalia. Lisäksi saimme arvomme näkyviin toiminnassamme ja strategiatyö todella edusti sitä, mitä tavoittelemme –jäsenten osallistamista ja kuuntelua sekä heidän tarpeisiinsa vastaamista.”

Juha Makkonen, kehittämispäällikkö, OAJ

“Howspace on palvellut kokonaisuutta erinomaisesti. Verkko-osallistuminen tuntemattomien kanssa on haastavaa ja vaatii uskallusta, mutta alusta on toiminut meillä hurjan hyvin. Vielä viimeisen kuukaudenkin aikana Howspace-työskentelyyn osallistui liki 70 prosenttia koko joukosta.”

Heini Hult-Miekkavaara, osaamispalveluiden asiantuntija & uravalmentaja, YKA

Asiakastarinoita

JHL ja Howspace

JHL: “Virtuaalinen kohtaamispaikka mullisti jäsenten osallistamisen ja kokoushallinnan pysyvästi”

Digitaalisen Howspace-alustan käyttöönotto mullisti ammattiliitto JHL:n jäsenten osallistamisen, verkostoitumisen tukemisen ja kokoushallinnan.

Lue lisää
OAJ ja Howspace

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ osallisti tuhansia jäseniään strategiatyöhön

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ osallisti jäsenistönsä mukaan yhteiseen strategia- ja uudistamistyöhön sitouttaakseen etenkin nuoria jäseniään paremmin liiton toimintaan.

Lue lisää
UN Women ja Howspace

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kutsuu kansalaiset mukaan päättäjien pöytään AI-avusteisen verkkotyökalun avulla

UN Women toi sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhujien äänet kuuluviin Howspace-alustalle rakennetun Generation Equality -keskustelufoorumin avulla.

Lue lisää