UN Women ja Howspace

UN Women

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kutsuu kansalaiset mukaan päättäjien pöytään AI-avusteisen verkkotyökalun avulla

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin vetämä julkinen keskustelufoorumi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi on avattu. Uusi, osallistava Generation Equality Forum (GEF) tuo yhteen kansalaisia ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhujia ympäri maailmaa. Yhteistyön ja osallistavan, digitaalisesti ohjatun keskustelun avulla vauhditetaan ennen kaikkea niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on tähän saakka ollut hidasta.

“Julkisen keskustelun tarkoituksena on luoda avoin tila naisten oikeuksien kehityksen tarkastelulle viimeisimmän 25 vuoden näkökulmasta sekä keskittyä yhteiseen, entistä tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen. Keskustelun avulla tuemme yhteisten tavoitteiden, tahtotilan ja toimintaohjelman rakentamista. Digitaalinen yhteistyöfoorumi antaa meille mahdollisuuden tehdä tätä työtä yhdessä, demokraattisesti ja avoimesti,” sanoo UN Womenin projektipäällikkö Maria Rohani.

Keskustelufoorumin koollekutsujana toimiva UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen aseman puolustaja. Viisivuotisen Generation Equality -kampanjan aloitteentekijöinä ovat Ranska ja Meksiko. Kampanja tuo valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia koolle keskustelemaan ja sopimaan yhteisistä, maailmanlaajuisista toimista tasa-arvon edistämiseksi. Foorumin ensimmäinen tilaisuus järjestetään Mexico Cityssä maaliskuun lopussa 2021. Kokonaisuus huipentuu Pariisissa kesäkuussa.

”Tämä on valtava hetki naisten oikeuksille. Tuomme kaikki kansalaiset osallisiksi YK:n työhön, ja osoitamme, etteivät YK ja sen jäsenmaiden hallitukset yksin johda ja tee päätöksiä yhteisen tulevaisuutemme puolesta, vaan mukaan tarvitaan meitä kaikkia. Tasa-arvo on koko yhteiskuntamme tehtävä,” valottaa UN Womenin ohjelma- ja koordinointiasiantuntija Nancy Khweiss.

Maailmanlaajuinen virstanpylväs taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta

Howspace-alustalla pyörivän UN Womenin keskustelufoorumin tavoite on tukea tasa-arvoympäristön kehittymistä. Taistelu naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta korostuu, kun samaan aikaan COVID-19-pandemian pelätään syventävän tasa-arvokuilua entisestään.  

Generation Equality -kampanja sai alkunsa varsinaisesti jo vuoden 2020 alussa, ennen maailmanlaajuisen pandemian alkua. Tällöin Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisestä tuli kuluneeksi 25 vuotta. Julkisen, digitaalisesti tuetun keskustelun piti alun perin olla vain yksi osa isoa, erilaisista fyysisistäkin kohtaamisista koostuvaa kokonaisuutta.

”Howspace on antanut meille mahdollisuuden pitää kiinni alkuperäisestä aikataulusta ja siirtää työmme saumattomasti verkkoon. Kansalaisten osallistuminen UN Womenin toimintaan tässä mittakaavassa on historiallista. Nyt voimme aidosti saada ihmisten äänet kuuluviin foorumin tuloksissa ja jatkotoimenpide-ehdotuksissa. Tämä on meille täysin uusi lähestymistapa. Virtuaalinen osallistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin,” Rohani avaa.

Julkinen keskustelu on UN Womenin mukaan ainutlaatuinen tilaisuus suurelle yleisölle osallistua YK:n prosessiin. Yhdistys tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan toimista, joita hallitusten, yritysten ja muiden sidosryhmien halutaan ottavan huomioon taistelussa tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Tasa-arvossa on yhdistyksen mukaan saavutettu viime vuosina jo edistysaskelia liittyen esimerkiksi tyttöjen koulutuksen, mutta toimintaohjelma ei silti ole edennyt tasaisesti. Generation Equality -kampanjan yhteyteen onkin perustettu kuusi eri teemoihin keskittyvää toimintaryhmää, joiden äärelle myös kansalaiset on nyt kutsuttu. Käsittelyssä on muun muassa sukupuolittunut väkivalta, taloudellinen oikeudenmukaisuus ja oikeudet sekä teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo, jossa Suomi on johtoroolissa.

Helppokäyttöinen, helposti saavutettava ja joustava alusta oli avain julkiseen keskusteluun

Suunnittelun alkaessa UN Womenin ajatuksena oli osallistaa ihmiset mukaan sosiaalisen median avulla. Pian tuli kuitenkin selväksi, että keskustelulle tarvitaan oma, hälytön tilansa.

”Emme halunneet kokonaisuuden katoavan sosiaalisen median maailmaan. Tahdoimme luoda keskustelulle oman paikan, omalla, häiriöttömällä alustalla,” Khweiss kertoo.

UN Women alkoikin etsiä kokonaisuudelleen työkalua, joka täyttäisi samalla sosiaalisen median tunnusmerkit ja isojen organisaatioiden ja instituutioiden käyttämien, työn koordinointiin tarkoitettujen työkalujen ominaisuudet.

”Tarvitsimme avoimen, helppokäyttöisen ja demokraattisen alustan, jossa keskustelua voidaan myös tarvittaessa moderoida. Ihmisillä on oltava turvallinen olo osallistuessaan keskusteluun. Käsittelyssä on herkkiä aiheita, joihin toivomme ihmisten voivan jakaa omia ajatuksiaan kokematta häirintää. Kaikkien ääni pitää saada kuuluviin, eikä osallistujan tarvitse olla erityisasiantuntija päästäkseen mukaan päätöksiä tekevään pöytään,” Rohani valottaa.

Howspacen avulla kokonaisuuden kannattelu on sujunut helposti, sillä yhteistyöalustaa on ollut mahdollista muokata joustavasti hankkeen edetessä.

”Yksinkertaisen, helposti saavutettavan ja joustavan työkalun löytäminen oli onnistumisemme avain. Emme halunneet staattista alustaa, vaan keskustelupaikan, joka voi kulkea ja muotoutua kanssamme prosessin edetessä. Tästä syystä Howspace houkutteli meitä. Luomme Howspacen tiimin tuella foorumia, jonne jokainen voi liittyä helposti ja jossa pystymme vastaamaan myös viime hetken toiveisiin ja tarpeisiin,” Khweiss selvittää.

Generation Equality -ohjelman keskeisimmät teemat ja aiheet tarkentuvat toimintaehdotuksiksi Pariisin foorumilla kesäkuussa. Pariisissa kansainväliset, toiminnan kannalta keskeiset sidosryhmät julkistavat sitoumuksensa konkreettisiin tulevaisuustoimiin. Yhdessä sovitut tavoitteet sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi tulevat käytäntöön kaikkialla maailmassa seuraavien viiden vuoden aikana.

”Olemme otettuja siitä, että saamme olla mukana tuomassa ennennäkemätöntä moniäänisyyttä YK:n päätöksentekoon. UN Womenin rohkeus ja ennakkoluuloton tapa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tuo ihmisiä lähemmäs toisiaan ja auttaa meitä kohtaamaan toisiamme aivan uudella tavalla. Järjestö siirtyy sisällöntuotannollisesta asiantuntijaroolistaan kohti osallistavaa kehittämistä. Foorumi tuo erilaiset äänet kuuluviin ympäri maailmaa,” kiittelee Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo.

Tekoälyn tuella analysoidaan monikielisiä keskusteluja reaaliajassa

UN Women seuraa alustalla keskustelun aktiivisuutta sekä analysoi ja tiivistää sitä reaaliaikaisesti tekoälyn avulla. Howspacen sisäänrakennetut, tekoälypohjaiset ominaisuudet auttavat nostamaan esiin keskeisimpiä teemoja monikielisistä keskusteluista.

”Yksi Howspacen parhaista ominaisuuksista on yksinkertainen merkitysten rakentaminen. Voimme saada aikaan sanapilviä, teemoitteluja ja yhteenvetoja vain yhdellä klikkauksella. Ilman tekoälytoiminnallisuuksia kaiken keskusteluaineiston läpikäyminen, tulkinta ja analysointi olisi liki mahdotonta, sillä joutuisimme tekemään kaiken itse,” Khweiss kertoo.

Lue lisää foorumista ja liity sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään keskusteluun

UN Womenin yhteistyöfoorumin voima piilee puhumisessa ja kohtaamisessa. Lue lisää foorumista ja liity sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään keskusteluun vastikään avatulla keskustelufoorumilla.

Kaikki keskusteluihin osallistuvat ovat tärkeä osa foorumin tulosten valmistelua ja yhteistä, entistä tasa-arvoisempaa tulevaisuutta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki osallistaa asukkaat budjetointiin Howspacella

Kajaanin kaupunki toteutti osallistuvan budjetoinnin kokonaisuudessaan Howspacella. Ideoiden keräämisen ja äänestämisen lisäksi myös sisäinen yhteistyö tapahtui samalla alustalla.

Lue lisää
PAM

PAM uudistaa toimintaansa Howpacen avulla

Howspace tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen alustan liittokokouksen valmisteluun, yhteiskehittämiseen ja kokoukseen liittyvän viestinnän keskittämiseen.

Lue lisää
Basware

Basware tehosti yhteiskehittämistä satojen asiakkaidensa kanssa Howspacen avulla

Basware etsi kattavaa ratkaisua, joka mahdollistaisi tehokkaan yhteiskehittämisen ja osallistamisen yli organisaatiorajojen.

Lue lisää
Näytä kaikki