Vertaisoppimisesta tukea digiloikkaan: Howspace osana strategiatyötä ja opetusta

By

Karelia-ammattikorkeakoulun digityökokeilujen juuret juontavat kauas. Koulutusorganisaatio on Howspacen käytön pioneeri, ja digitaalisen yhteistyöalustan avulla on ehditty tukea vuosien mittaan monenlaisia prosesseja: strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sisäistä tiedon rakentamista ja jakamista sekä verkko-opetusta. Pandemia-aika kirvoitti yhteisöä myös kokeilemaan rohkeasti uutta ja jakamaan etätyöopetuskokeiluja koko henkilöstön kesken.

– Otimme digialustan käyttöömme ensin erään EU-hankkeen tueksi ja halusimme testata, miten kokonaisuus toimii. Hyvien kokemusten myötä työkalun käyttö lähti leviämään muihin hankkeisiin ja sisäiseen toimintaamme. Nyt Howspace on pikkuhiljaa tullut osaksi myös opetuksen prosesseja, kertoo Karelia-ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koordinaattori Anne Prepula.

Yhtenä isona digitaalisen yhteistyön voimannäytteenä Prepula pitää Karelian strategiatyötä. Uuden strategiakauden käynnistyessä koko liki 300 hengen työntekijäkaarti kutsuttiin Howspacen avulla osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

– Tämä kokemus oli loistava! Jokainen henkilöstömme jäsen pääsi vaikuttamaan strategisiin linjauksiin ja valintoihin, sillä omia näkökulmia on Howspacen avulla valtavan helppoa tuoda näkyväksi. Uusi strategia on tullut jo voimaan, ja nyt jatkamme toimeenpanon suunnittelua ja jalkauttamista Howspacen tuella, Prepula tiivistää.

– Kantavana ajatuksenamme on ollut, että Howspacen avulla toimintamme on avointa. Strategiapäivien ja kehittämistilaisuuksien yhteydessä ihmiset käyvät edelleen jakamassa ajatuksiaan alustalle. Näiden keskustelujen tiivistämisessä myös tekoälyominaisuudet avautuivat koko porukallemme. Tämä oli sysäys Howspacen käytön laajentumiseen koko organisaatiossamme.

Pandemia kiihdytti työn digitalisoimista

Prepula toimii Karelia-ammattikorkeakoulussa Howspacen pääkäyttäjänä ja antaakin kiitosta työkalun visuaalisuudesta, helppokäyttöisyydestä ja ketteryydestä. Työtilojen luominen on helppoa ja kokonaisuutta voi muokata prosessin edetessä.

– Meillä on tietysti käytössämme myös perusalustat ja -välineet opetuksen seurantaan, mutta Howspace erottuu niistä selkeästi ketteryyden ja helppokäyttöisyyden kautta. Hallinnointi ja työtilojen rakentaminen on kevyttä ja uusia widgetejä ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen tulee jatkuvasti, Prepula kuvailee.

– Howspace on meille vuorovaikutuksen väline. Käytämme sitä yhteissuunnitteluun ja yhteiseen työstämiseen. Tälle on todellakin ollut tilausta!

Howspacen juuret juontavat Kareliassa aikaan, jolloin tuote kantoi vielä nimeä REAL. Käyttö sai Kareliassa lähtölaukauksen hanketyöstä, jonka jälkeen kokeiluja laajennettiin sisäiseen tekemiseen. Ensin rakennettiin alusta, jossa esiteltiin kaikkien hankkeiden etenemistä ja tuloksia. Myös verkkosivu-uudistusta ja täydennyskoulutusta lähdettiin tukemaan työkalun avulla, minkä jälkeen Howspace ui osaksi verkko-opetusta.

– Pandemia kiihdytti alustan käyttöönottoa opetuksessa. Lisäksi loimme koronatilanteen iskiessä työtilan, jossa jaoimme koko henkilöstön kesken vinkkejä etäopetuksen parantamiseksi. Työtilassa on käynyt todella aktiivinen keskustelu. Alustalle tuodaan jatkuvasti uusia vinkkejä tai kerrotaan verkkotapahtuman onnistumisesta.

– Opettajilla on työtilassa matala kynnys kysyä toisiltaan apua verkko-opetukseen. Näin saamme kerättyä arvokkaita kokemuksia, ja olemme tulevaisuudessa entistä valmiimpia vastaamaan haasteisiin. Koronan myötä olemme jakaneet kokemuksia keskenämme aiempaa enemmän. Kun kaikki opetus on viety verkkoon, digitaalisuuden rooli on korostunut valtavasti. Howspacen avulla olemme voineet tukea toinen toisiamme digiloikassa.

Vain mielikuvitus rajana

Howspace on tullut tiiviiksi osaksi Karelian arkipäivää ja työtiloja pyöritetään kovaa vauhtia tiiviinä osana opetusta. Muun muassa täydennyskoulutuksissa sen hyödyt on Prepulan mukaan helppo tunnistaa:

– Pystymme tekemään Howspacessa kaikki samat asiat, joita ennen teimme perinteisemmillä oppimisalustoilla, mutta Howspace on huomattavasti entisiä alustojamme ketterämpi käyttää. Lisäksi voimme osallistaa ihmisiä jo ennen valmennusten alkua vaikuttamaan koulutuksen painotuksiin. Näitä mahdollisuuksia olemme käyttäneet todella paljon.

Henkilöstölle on ollut Prepulan mukaan tärkeää, että jokainen on päässyt kokeilemaan Howspacen käyttöä arjen työssä. Kun osallistujakokemusta on tullut ensin monista sisäisistä prosesseista, on oman kokonaisuuden rakentaminen tuntunut yksinkertaisemmalta.

– Kun ihmiset ovat oppineet tuntemaan alustan, he ovat löytäneet paljon uusia mahdollisuuksia työkalun hyödyntämiseen. Vain mielikuvitus on rajana. Olemme halunneet mahdollistaa kaikille osallistumisen oman innostuksen mukaan, ja olemme huomanneet selkeästi, että ihmiset todella haluavat olla vaikuttamassa omaan työhönsä ja antamassa oman panoksensa yhteisen toiminnan eteen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu hyödyntää Howspacea strategiatyössä ja osana opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulu tarvitsi ketterän alustan tukemaan erilaisia prosesseja, kuten strategiatyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkko-opetusta. Haussa oli ratkaisu, joka edistäisi sisäistä tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Lue lisää

E.ON ja Implement: Näin saat yli 200 toisilleen tuntematonta johtajaa kehittymään yhdessä

Implement sai Howspacen avulla E.ON:n 200 johtajaa sitoutumaan yhteiseen kehitystyöhön virtuaalisesti.

Lue lisää
Mukamas Learning Design ja Howspace

Mukamas Learning Design sitoutti yli 600 opiskelijaa aitoon vuoropuheluun

Mukamas Learning Design tuki yli 600 osallistujan sitoutumista Suomen suurimman ammattiopiston kick-off tapahtumassa.

Lue lisää
Näytä kaikki