Osallistaminen on verkkovalmennusten onnistumisen ydin: Näin hyödynnät Howspacen aktivointiviestejä ja analytiikkaa aktivoinnissa

By

Digitaaliset yhteistyöalustat keräävät taustalla dataa osallistujien aktiivisuudesta alustalla. Miten voimme hyödyntää tätä analytiikkaa verkkovalmennusten kehittämisessä? Tässä blogissa työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Minna Toivanen kertoo Tekoäly työn kehittämisen tueksi -tutkimushankkeessa tehdyistä löydöksistä ja avaa verkkovalmennusten vetäjien kokemuksia osallistumisen tukemisesta ja tehokkaiden verkkovalmennusten rakentamisesta.

Verkkovalmennuksissa osallistujat voivat usein edetä omaan tahtiin, omien aikataulujen mukaan. Koska verkkovalmennukset ovat usein itsenäisiä kokonaisuuksia, niiden keskeyttämiseen on matalampi kynnys kuin perinteisemmissä valmennuksissa. Yleisenä haasteena on osallistumisen heikentyminen ja keskeyttäneiden suuri osuus alun innostuksen jälkeen. Analytiikan avulla voi kehittää parempaa ymmärrystä osallistujien toiminnasta ja luoda osallistumista tukevia toimenpiteitä valmennukseen.

Työterveyslaitoksen vuonna 2021 tekemässä Tekoäly työn kehittämisen tueksi -tutkimushankkeessa toteutettiin Kouluttaja-kysely, joka kohdennettiin Howspace-alustaa käyttäville kouluttajille ja kehittäjille. Vastaajista valtaosa (86 %) ilmoitti seuraavansa osallistujien aktiivisuutta vähintään melko usein. Alustan antamien tietojen pohjalta voi seurata esimerkiksi osallistujien vierailukertoja sekä alustalla vietettyä aikaa.

Alustan analytiikka mahdollistaa myös vierailujen ajankohtien tarkastelun. Alustavat Työterveyslaitoksen hankkeen tutkimustulokset kertovat, että esimerkiksi hankkeen eräässä verkkovalmennuksessa kaksi kolmasosaa käynneistä tapahtui päiväsaikaan, noin kolmannes iltaisin ja muutama prosentti jopa öisin. Useimmat vierailut alustalla tapahtuivat arkisin, noin joka kymmenes käynneistä tapahtui viikonloppuisin.

Ajankohtien tarkastelu ja suosittujen vierailuaikojen tunnistaminen voi auttaa kouluttajaa ajoittamaan omaa tavoitettavuuttaan alustalla. Sen lisäksi analytiikka antaa osviittaa siihen, mikä on otollisin aika jakaa uusia sisältöjä ja avata keskusteluja osallistujien kanssa.

Muistutusviesteillä lisää aktiivisuutta

Samaiseen Kouluttaja-kyselyyn vastanneista yli puolet (60 %) koki, että osallistujien motivointi Howspace-alustalla oli helppoa. Kuitenkin jopa neljännes vastaajista arvioi osallistujien motivoinnin hankalaksi.

Valmentajalle yksi keino houkutella ja aktivoida osallistujia alustalla, on lähettää heille muistutus- ja motivointiviestejä. Viestejä voi myös kohdentaa suoraan niille osallistujille, jotka analytiikan mukaan ovat olleet viime aikoina erityisen passiivisia.

Kouluttaja-kyselyyn vastanneillekin muistutussahköpostien lähettäminen ja yhteistyön kannattelu oli merkittävä apu kokonaisuuksien tukemiseen: 

Hankkeen esimerkkivalmennuksien analytiikkaan pohjaten voitiin tarkastella muistutusviestien vaikutusta osallistujien aktiivisuuteen. Selvisi, että alustan käyntimäärissä näkyi usein piikki viestin lähettämisen jälkeen. Viestin lähetyspäivänä alustalla oli n. 2,5 kertaa enemmän vierailuja, kuin päivinä joina ei lähetetty viestiä. 

Howspace-alustalta saatavien analytiikkatietojen avulla voi siis helposti seurata osallistujien aktiivisuutta, sekä tarvittaessa tehdä toimia, joilla osallistumista saadaan parannettua. Passiivisille käyttäjille kohdennetut viestit, sekä yleisesti kaikille osallistujille laitetut muistutukset ovat tutkimuksen mukaan erittäin hyvä keino osallistujien aktivoimiseen.

On varsin ilahduttavaa huomata, että noin puolet Kouluttaja-kyselyyn vastanneista kouluttajista on ottanut erilaiset aktivointiviestit käyttöönsä. Toivottavasti tätä kautta erilaiset kouluttajat  ja valmentajat löytävät tiensä myös Howspacen tarjoamiin aktiivisuutta edistäviin työkaluihin.

Nimetön suunn.malli (2)

Minna Toivanen
Vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Fortum IT culture journey

Ghost Community & Fortum IT: “Kulttuuria muutetaan yhdessä”

Videolla Fortumin Marjo Kivistö avaa, miten Ghost Community ja Fortumin IT-organisaation 400 työntekijää muotoilivat kulttuuria Howspace-alustalla menestyksekkäästi.

Lue lisää
Tekir

Muutosjohtaja, sinun ydintehtäväsi on kohtaamisten mahdollistaminen

Tekirin johtava konsultti Antti Miettinen kollegoineen haastatteli suomalaisia johtajia. Tässä kirjoituksessa Antti avaa havaintojaan ja antaa muutosjohtajille arvokkaita työkaluja oman työnsä kehittämiseen.

Lue lisää

Osallistu yhteiseen tekemiseen valitsemallasi kielellä Howspace Translationsin avulla

Howspace Translations -ominaisuus mahdollistaa usean eri kielen käyttämisen samassa työtilassa samaan aikaan siten, että jokainen ymmärtää sisällön.

Lue lisää
Näytä kaikki