Helsinki Marketing tukee ja tiivistää asiantuntijaverkostoa matkailualan kehittämiseksi

By

Helsingin kaupungin oman markkinointiyhtiön Helsinki Marketingin tavoitteena on tehdä Helsingistä entistäkin houkuttelevampi kaupungin vierailijoille, osaajille, investoijille ja yrityksille.

Jo viiden vuoden ajan kaupunkimarkkinointiin erikoistunut Helsinki Marketing on ylläpitänyt verkostoa, joka kantaa ylvästä nimeä: Helsingin tekijät. Yhteistyöverkosto koostuu noin 130 matkailualan yrityksestä ja heidän edustajastaan. Yhteisenä tavoitteena on saada erikokoisia ja eri asiantuntija-aloilta tulevia yrityksiä saman pöydän ääreen keskustelemaan alan ajankohtaisista teemoista, luoda vuoropuhelua eri asiantuntijaryhmien välille sekä varmistaa ajatusten ja yritysten törmäyttäminen. 

“Aikaisemmin verkoston pyörittämisen haasteena oli saada viestintä läpi koko verkostolle. Emme saaneet ajankohtaista tietoa tehokkaasti ja jatkuvasti välitettyä kumppaniyritystemme edustajille. Myöskään aikaisemmin käyttämämme uutiskirjeet eivät mahdollistaneet verkostomme osallistamista toivomallamme tavalla,” kertoo Helsingin kaupungin matkailuyksikön Partnership Manager Juha Riehunkangas.

Verkostotyön tukemisen avuksi Helsinki Marketing valjasti Howspacen. Howspace otettiin käyttöön kuukautta ennen käynnissä olevan pandemian alkua, joka on tuonut matkailualalle valtaisia haasteita. Monet Helsinki Marketingin kumppaniyritykset ovat Riehunkankaan mukaan joutuneet keskelle lomautuksia, jolloin prioriteetit ovat siirtyneet muualle, eikä tilanne ole vieläkään täysin ohi. Kun Covid-19 pandemian myötä tapahtumat laitettiin pannaan, tarvittiin myös yhteistyöverkoston kesken entistä tehokkaampia tapoja tukea verkostoitumista digitaalisessa muodossa. 

Pandemian myötä verkostoitumisen merkitys ja tarve informaation tehokkuudelle kasvoi

Matkailualan kokiessa suuria muutoksia ja murroksia, Riehunkangas toteaa Howspacen tarjonneen yhteisöllisyyden tunnetta ja lohtua siihen, että samassa tilanteessa olevien ammattilaisten verkosto on edelleen olemassa ja helposti tavoiteltavissa. Alustan tarjoaman analytiikan mukaan sivustolla vieraillaan tiiviisti viikoittain ja kyselyihin vastataan pandemiatilanteen pitkittymisen myötä aktiivisemmin kuin koskaan aikaisemmin.

“On tärkeää, että verkostollamme on yksi paikka, jonne voimme viedä tietoa, ja josta kaikki löytävät sen helposti. Howspace toimii paitsi verkoston tukena, myös tiedon jakamisen alustana että tapahtuma- ja kokousmateriaalien säilytyspaikkana,” Riehunkangas avaa.

Riehunkangas kertoo, että Helsinki Marketing on pyrkinyt pitämään myös Howspacen alustalla toteutettavat erilaiset kyselyt mahdollisimman yksinkertaisina niin, että niihin pystyy osallistumaan pienellä vaivalla.

“Kyselyt keskittyvät usein alaa koskeviin mielipiteisiin tai kommentteihin. Tapahtumia suunnitellessa kysymme sisältötoiveista, jotta tilaisuudet kiinnostaisivat aidosti verkostomme jäseniä. Näillä kyselyillä on haluttu antaa verkostolle mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan yhteistyöhön ja toiminnan suunnitteluun.”

“Howspacen vahvuus onkin mielestäni sen helpossa osallistamisessa sekä ennen workshopia, sen aikana että sen jälkeen tehtävässä yhteistyössä. Synkronisessa työssä muiden into vie mukanaan ja saa osallistumaan pienemmällä kynnyksellä.”

Howspacen vahvuus tuli esiin osallistamisessa ja työpajatyöskentelyssä

Riehunkangas kertoo yhteistyön Howspacen kanssa käynnistyneen kokeiluna. Riehunkangas oli saanut Howspacesta hyvän käyttäjäkokemuksen Visit Finlandin kautta, ja kokeilun tulosten perusteella alustalle on osattu muodostaa monipuolisesti erilaisia käyttötapoja. Olennaisimpana tähän asti on ollut Helsinki Marketingin tiedotuskanavana toimiminen ja muista matkailualan ajankohtaisuuksista viestiminen.

Jo syksyllä 2020 Helsingin kaupunki päätti yhdistää Helsinki Marketingin yhteen Helsinki Business Hubin kanssa. Yhdessä nämä yhtiöt kantavat nimeä Helsinki Partners. Helsinki Partners vastaa Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvattamisesta

“Yhtiömuutosten myötä Howspacea on hyödynnetty myös organisaatiomuutostemme työpajoihin. Kahden yhtiön yhdistämisessä oli tärkeää löytää yhteiset vahvuudet, sillä aiemmin nämä yhtiöt olivat tehneet erilaista työtä, erilaisella fokuksella ja erilaisilla asiantuntijoilla. Työkulttuuriin liittyvien toiveiden kuuleminen ja yhteisen tavoitetilan saavuttaminen oli ensisijaisen tärkeää meille kaikille,” Riehunkangas summaa.

“Howspacen vahvuus onkin mielestäni sen helpossa osallistamisessa sekä ennen workshoppia, sen aikana että sen jälkeen tehtävässä yhteistyössä. Synkronisessa työssä muiden into vie mukanaan ja saa osallistumaan pienemmällä kynnyksellä.”

Riehunkangas painottaa myös osallistujakokemuksen tukemista sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät ole päässeet mukaan yhteiseen kohtaamiseen. Alustalla keskustelua pääsee seuraamaan myöhemmin omalla aikataululla. Yhtiömuutoksen työpajojen koetaan tarjonneen erinomaiset lähtökohdat Helsinki Parnersin toiminnalle.

“Howspacen tuoma arvo on se, että alusta on helppo ottaa omakseen, eikä käyttöönotto vaadi viikkojen koulutusta. Yksinkertainen visuaalinen ilme ja intuitiivinen käyttöönotto tukee asioiden yksinkertaistamista, havainnollistamisessa ja ymmärryksen lisäämistä.”

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Flowhouse ja Howspace

Rajat ylittävä yhteistyö kasvatti Himos-Jämsän matkailualueen tunnettuutta ja auttoi strategiatyössä

Himos-Jämsän matkailustrategian luomiseen osallistettiin kaikki yhteistyökokonaisuudessa mukana olevat toimijat. Yhteiskehittely ja kommunikointi tapahtui Howspace-alustalla FlowHousen luotsaamana.

Lue lisää

Hybridityön opas

Lataa ilmainen oppaamme hybridityöhön. Kattavasta oppaastamme löydät tietoa hybridityömallin hyödyistä ja saat eväitä hybridityön yleisimpien haasteiden selättämiseen. Millaisia välineitä ja teknologiaa onnistuneeseen hybridityöhön tarvitaan?

Lue lisää

Senaatti saa kuukausittain jopa 75% henkilöstöstä mukaan yhteiskehittämiseen

Suomen valtion 65 000 työntekijästä 25% käyttää yhteistyön tehostamiseen ja osallistamisen tukemiseen rakennettua Howspace-alustaa Senaatin luotsaamien toimitilauudistusten, esimiesvalmennusten ja johtamisinfojen […]

Lue lisää