Pikavauhdilla koottu Fast Expert Teams -verkosto selvitti ratkaisuja koronakriisiin – näin työelämä muuttuu

By

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa tällä hetkellä kaikkien suomalaisten elämään. Yli sata asiantuntijaa antoi osaamistaan käyttöön estääkseen Suomea halvaantumasta koronakriisin alettua. Fast Expert Teams -verkosto perustettiin maaliskuussa LUT-yliopiston tietojohtamisen professorin Kirsimarja Blomqvistin aloitteesta. Verkoston toiminnan ideana oli hyödyntää digitaalisia työkaluja ja koota yhteen asiantuntijoita yli eri sektorirajojen työskentelemään koronapandemiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Asiantuntijayhteisön joukossa olivat mukana myös Howspacen asiantuntijat.

”Kriisitilanne, missä asiantuntijat eivät voi matkustaa tai tavata toisiaan kasvotusten, oli täysin uusi ja odottamaton. Niin minulle kuin muillekin verkostoyhteistyöhön tottuneille asiantuntijoille yllättävintä oli verkoston dynaamisuus ja nopeus,” sanoo Blomqvist.

Verkostossa työskenteli kahdeksan eri tiimiä. Niiden tehtäviksi muodostuivat kansallinen tutkimus etätyöhön siirtymisestä, tutkimus- ja kehityshanke hengityssuojainten puhdistamiseksi, 3D-tulostusosaamisen kokoaminen, palkka- ja keikkatyön yhdistäminen lomautusten vaihtoehtona, etätyön hyvät käytännöt, virtuaalinen fasilitointi, tehokkaat TKI-instrumentit sekä datan ja tekoälyn hyödyntäminen. 

Etätyö kaipaa tehostamistoimia

Asiantuntijaverkoston työskentely osoitti, että Suomessa pitäisi hyödyntää aiempaa merkittävästi enemmän sektori- ja organisaatiorajat ylittävää, nopeasti tehtävää asiantuntijayhteistyötä.

”Tällainen työskentely on parhaimmillaan erittäin nopeaa ja tuloksellista,” Blomqvist kertoo.

Verkoston asiantuntijat suosittelevat kahdeksaa eri toimenpidettä yhteiskunnan toiminnan tehostamiseksi. Keskeisimmät niistä liittyvät etätyöhön. Esimerkiksi verkkoyhteyksiä ja toimivaa tietoliikenneinfrastruktuuria on vahvistettava, etä- ja joustotyön kulttuuria työpaikoilla lisättävä ja yksilöiden ja organisaatioiden välistä luottamusta vahvistettava.

”Pelko ja epävarmuus estävät uudistumisen, investoinnit ja kehittämisen. Luottamus taas mahdollistaa toiminnan vaikeasti ennustettavissa olosuhteissa, joihin liittyy epävarmuutta ja riskejä. Suomessa tarvitaan yhä enemmän kykyä vastata erilaisten osapuolten odotuksiin ja kykyä rakentaa luottamusta nopeasti erilaisten osapuolten kesken.”

Verkoston asiantuntijat näkevät etätyöllä monia mahdollisuuksia. Koronapandemian väistyttyä etä- ja matkatyö yleistyvät. Tietoliikenneyhteyksien kapasiteetissa ja toimivuudessa on kuitenkin huomattavia alueellisia eroja, mikä aiheuttaa alueellista epätasa-arvoa.

”Erityisesti tietotyöhön liittyvää työvoiman kohtaanto-ongelmaa voidaan korjata, jos Suomen osaava työvoima saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön”, Blomqvist sanoo.

Uudenlaiset työelämän käytänteet ovat tulleet jäädäkseen ja niiden kehittämiseen on panostettava

Fast Expert Teams -verkosto koottiin yhteisteen työskentelyyn Howspace-alustalle. Yhteinen työskentelyalusta mahdollisti jokaiselle asiantuntijalle hankkeeseen osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ryhmät työskentelivät fasilitaattoreiden johdolla alustalla koko hankkeen ajan ja kokemukset olivat erinomaisia. 

“Fast Expert Teamsissa mukanaolo vahvisti tunnetta siitä, että etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään ja ihmisten arkeen pyritään jatkuvasti tukemaan ja ratkaisemaan Suomessa parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden voimin. Asia on meille kaikille tärkeä, toimialasta tai sektorista riippumatta. Tulemme taatusti selviämään näistä etätyöhön liittyvistä haasteista yhdessä,” tiivistää Howspacea hankkeessa edustanut Irina Kuoksa.

Työelämän muutoksen vaatimukset ovat selkeästi nähtävissä myös hankkeen loppuraportissa. Tutkimuksen ja hanketyöryhmän kokemusten mukaan jatkossa on panostettava muun muassa etätyöskentelyä tukevan koulutuksen ja digitaalisten valmiuksien lisäämiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen sekä tietotyön tuottavuuden mittaamiseen ja johtamiseen. Keskeisenä löydöksenä oli myös, että yhteistyöalustojen ja viestintäteknologian monipuoliseen käyttöön on rohkaistava sekä kehitettävä digitaalisia yhteistyöprosesseja 

Koko Fast Expert Teams -verkoston tuottama loppuraportti on luettavissa täältä. Raportista löytyy verkoston kokemuksen ja tutkimuksen perusteella syntyneet johtopäätökset, toimenpideohjeet sekä kuvaus verkoston kahdeksasta eri tiimistä. Kaikkiaan verkoston työskentelyyn osallistui yli 100 asiantuntijaa eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä ja yrityksistä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Näytä kaikki
Howspace ja EY aamiaistilaisuus

Onnistunut yrityskauppa – Illuusio vai saavutettava tavoite?

Yrityskaupat epäonnistuvat, kun ihmisten ja kulttuurin merkitystä ei huomioida. EY:n muutos- ja kulttuurijohtaja Erja Klemola jakaa vinkkinsä yrityskaupan onnistumiseen.

Lue lisää
Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuurin muutos: 3 tärkeintä asiaa

Miten kehittää organisaatiokulttuuria? Pyydä kaikkia osallistumaan ja rakenna kestävää muutosta olemassa olevien vahvuuksien varaan.

Lue lisää
Ihmiskeskeinen transformaatio

Ihmiskeskeinen transformaatio: Mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on väliä?

Ihmiskeskeisen transformaation johtaminen on tulevaisuuden taito. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi ihmiskeskeinen uudistuminen on niin tärkeää? Mitä eroa on transformaatiolla ja muutoksella?

Lue lisää
Näytä kaikki