Howspace työllisyysalueille

Valmistele ja toteuta TE-2024 -uudistusta tehokkaasti osallistamalla oikeat henkilöt yli yksikkö- ja organisaatiorajojen.

Joitakin asiakkaitamme

Kouvola
Keski-uudenmaan hyvinvointialue logo
Helsingin kaupunki
Business Finland logo
Valtiovarainministeriö
Senaatti logo

Käyttäjälähtöinen alusta tukee työllisyysalueiden valmistelua vauhdittamalla palvelujen muotoilua sekä palvelupolkujen kehittämistä.

Howspacen avulla osallistat oikeat ihmiset ja sidosryhmät kehittämistyöhön ajasta, paikasta tai organisaatiosta riippumatta. Suomalainen Howspace on laajasti käytössä kuntasektorilla ja tukee muutos- ja kehittämisprosessien lisäksi myös oppimista.

Paras osaaminen käyttöön yli yksikkö- ja organisaatiorajojen

Hyödynnä jokaisen osaamista ja ideoita TE-2024 valmistelutyön tukena. Laajenna ja kavenna osallistujajoukkoa valmistelutyön eri vaiheissa. Hyödynnä keskustelua analysoivia tekoälytoimintoja yhteisen ymmärryksen luomiseen ja seuraavien askelten määrittelyyn.

Selätä muutosvastarinta

Luo Howspaceen tila, jonne kootaan kaikki muutokseen liittyvä materiaali ja keskustelu. Fasilitoi yhteistyötä ja kerää näkökulmia, ideoita ja huolia. Ota ihmiset aktiiviseksi osaksi muutosta vähentääksesi muutosvastarintaa. Hyödynnä alustan näppäriä sähköpostiherätteitä muutosviestintään tukien osallistujien sitoutumista muutokseen.

Perehdytä & tue jatkuvaa oppimista

Osaamisen nopea kasvattaminen ja levittäminen laajemmalle on merkittävä osa työllisyyden palveluekosysteemin rakentamista. Tarjoa ihmisille paikka oppia toisiltaan ja jakaa kokemuksiaan perinteisen, yksisuuntaisen koulutuksen sijaan. Rakenna innostavia, yhteisöllisiä koulutuskokonaisuuksia Howspace-alustalle. Tue jatkuvan oppimisen kulttuuria.

Tuo päätöksentekoon tasa-arvoa & kestävyyttä

Howspacen avulla tuot hiljaisimmatkin äänet kuuluviin. Puolueeton tekoäly poimii keskeisimmät seikat keskusteluista reaaliajassa ja tekee näkyväksi myös sellaiset näkökulmat, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä huomaamatta. Yhteistä ymmärrystä alkaa muodostua jo varhaisessa vaiheessa, mikä tukee ihmisten sitoutumista päätöksiin.

Hyödyt kunnille ja kaupungeille

Näin Howspace tukee uudistumista julkisella sektorilla

Kustannustehokas

Howspacen avulla tehostat työntekijöiden ajankäyttöä. Kehitystyö etenee tuloksekkaasti myös kohtaamisten välillä. Yhteisölliset, virtuaalisesti tai hybridinä toteutettavat koulutuskokonaisuudet nopeuttavat osaamisen levittämistä organisaatiossa.

Tukee organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä

Monet prosessit julkisella sektorilla vaativat tuekseen yhteistyötä eri yksiköiden ja sidosryhmien välillä. Selainpohjainen Howspace mahdollistaa jokaiselle vaivattoman osallistumisen hälyttömässä ympäristössä, miltä tahansa laitteelta.

Lukko
Turvallinen & saavutettava

Howspace on helppokäyttöinen ja saavutettava. Alusta tarjoaa mahdollisuuden tasa-arvoiseen osallisuuteen. Käännösominaisuuden avulla jokainen voi osallistua yhteistyöhön valitsemallaan kielellä. Alustamme on tietoturvallinen ja ISO 27001:2013 -sertifioitu.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä?

“Howspace-alusta on tarjonnut kätevän ja monipuolisen tavan muutoksen tukemiseen, sekä tiedon ja materiaalin jakamiseen. Alustan avulla myös ihmisten osallistaminen muutokseen on helpottunut.”

Miina Salmenharju, henkilöstöviestinnän suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue

“Yhteistyöalustan käytöstä on tullut ihanaa palautetta. Sen on koettu tuovan tasa-arvoa yhteistyöhön ja yksikin osallistuja sanoi, että Howspace tuo inhimillisyyttä digitaalisuuteen.”

Pilvi Pellikka, kehittämispäällikkö, Valtiovarainminsteriö

“Pystymme tavoittamaan Howspacen kautta valtavan määrän ihmisiä ja vaikuttavuus on huomattavaa. Edelläkävijyys ja muutospaine koskettavat todella isoa määrää valtionhallinnon työntekijöistä. Työtämme helpottaa, kun voimme koota ihmiset yhteen tärkeiden teemojen äärelle. Howspacen avulla kaikki tieto, vuoropuhelu ja kokonaiskuva on kaikkien nähtävillä samanaikaisesti.”

Pertti Siekkinen, muutosjohtamisen erityisasiantuntija, Senaatti

Asiakastarinoita

Pirkanmaan hyvinvointialue ja Howspace

Osallistavaa muutosviestintää yli organisaatiorajojen – Pirkanmaalle muodostetaan Suomen suurinta hyvinvointialuetta

Howspace on toiminut Pirkanmaan hyvinvointialueen ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden pääasiallisena muutosviestintäkanavana ja yhteiskehittämisen alustana siirtymävaiheen aikana.

Lue lisää
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Howspace

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue: “Kestävä muutos etenee alhaalta ylöspäin”

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hyödyntää Howspace-alustaa muutosviestinnässä, organisaatiokulttuurin muotoilussa ja osallistavassa strategiatyössä. Howspace tukee hyvinvointialuesiirtymää.

Lue lisää
Flowhouse ja Howspace

Rajat ylittävä yhteistyö kasvatti Himos-Jämsän matkailualueen tunnettuutta ja auttoi strategiatyössä

Himos-Jämsän matkailustrategian luomiseen osallistettiin kaikki yhteistyökokonaisuudessa mukana olevat toimijat. Yhteiskehittely ja kommunikointi tapahtui Howspace-alustalla FlowHousen luotsaamana.

Lue lisää