Sofigate x Howspace

Virtuaalitapahtuma

Ihmisten osallistaminen on ratkaiseva osa transformaation onnistumista

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin!

BCG:n tutkimuksen mukaan 70% transformaatioista epäonnistuu ja syynä on usein heikko yhteistyö. Vaikka organisaatiot ovat tunnistaneet yhteistyön puutteellisuuden, lukuisat transformaatiohankkeet kariutuvat edelleen liian vähäiseen osallistamiseen. On radikaalin muutoksen aika. 

Teknologiatransformaatiot ovat merkittäviä investointeja organisaatioille. Tulokset voivat olla vaikuttavia, mutta transformaatio voidaan määritellä onnistuneeksi ainoastaan silloin, kun yhdessä ymmärretty muutos saadaan näkyväksi ja kestämään.

Jotta transformaatio- tai muutosprosessi voi onnistua, ihmisten tulee kokea olevansa sen tekijöitä – ei ainoastaan muutoksen kohteita. Ihmisille tulee myös tarjota riittävä mahdollisuus ymmärtää muutoksen syyt ja oppia uudet toimintatavat.

Transformaation johtaminen ja siitä viestiminen ylimmästä johdosta käsin ei enää riitä. Osallistamisen on ulotuttava laajemmalle, jolloin implementointikin tapahtuu jo prosessin aikana. Kun toimeksiantaja, toimittaja ja loppukäyttäjä rakentavat muutosta yhdessä, onnistumisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi.

Olet lämpimästi tervetullut webinaariimme torstaina 23.3. klo 9–10 kuulemaan eri osapuolten näkemyksiä osallistamisen tärkeydestä ja keinoista isoissa transformaatiohankkeissa. Oivalluksia synnyttämässä ovat hankejohtamisen ammattilaiset ABB:lta, Howspacelta ja kumppaniltamme Sofigatelta.

Keskustelemme seuraavista aiheista konkreettisten esimerkkien kautta:

  • Missä vaiheessa transformaatioprosessia osallistaminen on erityisen tärkeää, vaikkakin haastavaa?
  • Miten tuoda koko organisaation ja eri sidosryhmien osaaminen entistä laajemmin osaksi päätöksentekoa ja muutosta?
  • Miten tukea osallistujien sitoutumista ja muutoksen käynnistymistä matkan aikana?
  • Miten tehostaa ajankäyttöä eri aikaan tapahtuvia työtapoja hyödyntäen?
  • Miten varmistaa muutoksessa mukana olevien henkilöiden oppiminen?

Inspiroivassa aamussamme keskustelua avaamassa

Lassi Kurkijärvi

Lassi Kurkijärvi

Executive CTO, Sofigate

Lassi on kokenut muutosjohtaja niin olemassaolevan liiketoiminnan uudistamisessa kuin innovaatioiden kaupallistamisessa. Hän on työskennellyt urallaan sekä kansainvälisten suuryhtiöiden että kasvuyhtiöiden kanssa.

Mia Nikula

Mia Nikula

Practice Lead, Transformation Coaching and Partnerships, Platform Transformations, Sofigate

Mia on liiketoimintajohdon sparrauskumppani digitransformaatioissa. Nikulaa kiinnostaa kyvykkyyksien kasvattaminen liiketoiminnassa – erityisesti ihmisten johtaminen isoissa muutoshankkeissa. Hänen mottonsa kuuluu: ”Innosta, mahdollista ja tuo hyödyt esiin sekä käy jatkuvaa dialogia.”

Mika Mäkinen

Mika Mäkinen

MODP Business Transformation & ERP Lead, ABB

Mika vastaa ABB Motion Drive Products ERP- ja MES-transformaatiohankkeista.

Olli-Pekka Juoperi

Olli-Pekka Juoperi

Customer Relations, Founder, Howspace

Olli-Pekka on yksi kolmesta Howspacen perustajasta. Pitkällä urallaan Oopee on auttanut erilaisia organisaatioita ratkomaan oppimiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Miksi yhteistyön tapojen uudistaminen on välttämätön edellytys organisaatioiden menestykselle?

Millaisia valmiuksia työntekijät ja organisaatiot tarvitsevat onnistuakseen tulevaisuuden työelämässä? Yhteistyön tekemisen tapoja tulee muuttaa radikaalisti.

Lue lisää
Digitaalinen fasilitointi koulutus Howspace

Johdatus digitaaliseen fasilitointiin

Miten järjestää muutosprosesseja, oppimiskokonaisuuksia tai työpajoja onnistuneesti, kun osallistujat ovat mukana vuoroin hybridinä, etänä ja kasvokkain? Ilmoittaudu mukaan Howspacen järjestämään ilmaiseen digitaalisen fasilitoinnin koulutukseen. Ohjaa yhteistyötä virtuaaliympäristössä.

Ilmoittaudu
Fellowmind ja Howspace

Microsoft-kumppani Fellowmind loi osallistavan datastrategiaprosessin Howspacen avulla

Fellowmindin konsultit rakensivat asiakkailleen osallistavan datastrategiaprosessin Howspace-alustalle. Howspace tukee erinomaisesti Microsoftin tuoteportfoliota.

Lue lisää