Ohjaa transformaatiota: teoriasta käytäntöön

Virtuaalikoulutus

Ohjaa transformaatiota: teoriasta käytäntöön

Kehitä osaamistasi muutosjohtamisessa!

Organisaation transformaatioprosessit vaativat onnistuakseen jokaisen työntekijän osaamista ja aktiivista mukanaoloa. Muutosvastarinta on liian suurta toivottujen tulosten saavuttamiseksi, ellei muutoksen kohteena olevia ihmisiä saada osallistumaan muutosprosessiin jo varhaisessa vaiheessa.

Me Howspacella haluamme auttaa sinua onnistumaan työssäsi ja saavuttamaan transformaatiokokonaisuuksille asettamanne tavoitteet. Samalla tahdomme tutustuttaa sinut juuri niihin työkaluihin ja käytänteisiin, jotka helpottavat navigointia organisaatiomuutosten monimutkaisessa maailmassa.

Sosiaalista oppimista hyödyntävän virtuaalikoulutuksen tavoitteena on tarjota tukea transformaatiomatkan johtamiseen erilaisten viitekehysten, menetelmien ja kokemusten kautta.

3 viikkoa kestävän kurssin aikana:

  • Syvennät tietämystäsi osallisuuden merkityksestä organisaatiomuutoksen onnistumisessa
  • Tutustut tärkeimpiin työkaluihin, menetelmiin ja viitekehyksiin, jotka voivat tukea organisaatioiden uudistumista
  • Pääset mukaan yhteisölliselle oppimismatkalle hyödyntäen myös vertaisoppijoidesi osaamista ja kokemuksia

Kurssi koostuu:

  • 5 joustavasti suoritettavasta moduulista (30min/moduuli)
  • Yhteisestä virtuaalityöpajasta 24.4. klo 9
  • Yhteisöllisestä oppimisympäristöstä

Virtuaalinen kurssi suoritetaan joustavasti kolmen viikon aikana oman aikataulun mukaisesti (joka viikko julkaistaan 2 uutta moduulia). Osallistujien on hyvä varata viikoittain noin 1–2 tuntia aikaa moduulien läpikäymiseen ja omatoimiseen oppimiseen.

Kurssin aikana osallistujien tukena toimivat muut ammattilaiset sekä kokonaisuuden fasilitaattorit.

Kurssi on rakennettu Howspace-alustalle, joka toimii selaimella ja tukee työskentelyä. Koulutuskokonaisuus on muuten suomenkielinen, mutta teoriavideot on toteutettu englanniksi ja tekstitetty suomeksi. Kurssi on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan oheisella lomakkeella. Paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittautuminen päättynyt! Tiedustelut tulevista koulutuksista siiri.sundsten@howspace.com

5 osallistavaa moduulia

Intro

Muutoksen hallinnasta ihmiskeskeiseen transformaatioon

Moduuli 1

Monimutkainen muutos vai kompleksinen transformaatio?

Moduuli 2

Työkaluja monimutkaiseen muutokseen

Moduuli 3

Työkaluja kompleksiseen transformaatioon

Moduuli 4

Johtamisen ja päätöksenteon tavat erityyppisissä organisaatioissa

Fasilitaattorit

Hanna Liimatainen

Hanna Liimatainen

Global Head of Customer Success

Hanna Andersson

Hanna Andersson

Customer Success Manager

Howspace tukee uudistumista

Gucci logo
Valtiovarainministeriö
Alma logo
Walmart logo
Business Finland logo