Fortum IT culture journey

Ghost Community & Fortum IT: “Kulttuuria muutetaan yhdessä”

By

Marjo Kivistö, Fortumin Leadership & Culture Transformation Lead, kertoo videolla tarkemmin muutosmatkasta ja sen vaikutuksista.

Vieraskynän kirjoittaja on Jussi Tapio, Ghost Communityn perustaja.

Johtavana energiasektorin toimijana Fortum ymmärtää, ettei organisaation menestys perustu pelkästään innovatiivisiin teknologioihin tai kestävään kehitykseen. Menestymiseen vaaditaan myös osallistavaa ja ihmisten sitoutumista tukevaa organisaatiokulttuuria. Kun Fortumin IT-organisaatio päätti vahvistaa kulttuuriaan, he valitsivat kumppanikseen Ghost Communityn. Ghost Communitylla on vahva ymmärrys yhteisöstrategioista, fasilitoinnista ja osallistamisesta.

Yhteistyömme pohjautui taitoihin, jotka ovat välttämättömiä suuryritysten muutosprosessien johtamisessa: syvään ymmärrykseen yhteisöjen muodostumisesta ja kykyyn fasilitoida suuria osallistujajoukkoja.

”Howspace on ollut korvaamaton osa prosessia, tarjoten paikan merkitykselliselle vuoropuhelulle ja jaetun ymmärryksen luomiselle.”

Yhdessä Fortumin IT-organisaation 400 työntekijän kanssa pureuduimme organisaation nykytilaan ja tunnistimme haasteet. Työskentelyn kulmakivenä oli määritellä kulttuuria ilmentäviä ”vapauksia” (freedoms). Vapaudet ovat orgaanisia ja suuntaa antavia, mutta silti konkreettisesti sovellettavissa jokaisen työntekijän arkeen. Esimerkiksi ”Freedom to take ownership” valtuuttaa – ja kehottaa – jokaista työntekijää ottamaan omistajuutta liiketoiminnan haasteista, työyhteisön hyvinvoinnista, yhteistyöstä ja organisaation menestyksestä.

Howspace oli keskeinen osa muutosmatkaamme. Alusta mahdollisti laajan osallistamisen tehokkaasti ja tuki merkityksellisen dialogin syntymistä. Parhaimmillaan fasilitoimme virtuaalityöpajoja jopa 300 henkilölle samanaikaisesti. Ammattimainen fasilitointi yhdistettynä erinomaiseen työkaluun saivat ideat virtaamaan vapaasti ja varmistivat, että jokaisen ääni tuli kuulluksi.

”Saimme jälleen kerran huomata, että muutos on mahdollista, kun ihmiset kokevat itsensä arvostetuiksi ja saavat aktiivisesti osallistua prosessiin.”

Menestykseemme vaikuttivat useat tekijät: ymmärtävä asiakas, kunnioitus yhteisöjä ja yksilöitä kohtaan, hyvin suunnitellut mutta joustavat menetelmät, inspiroiva fasilitointi, avoimen ilmapiirin luominen ja ennen kaikkea ihmisten innostuneisuus. Saimme jälleen kerran huomata, että muutos on mahdollista, kun ihmiset kokevat itsensä arvostetuiksi ja saavat aktiivisesti osallistua prosessiin.

Fortum Oyj:n ja Ghost Communityn välinen yhteistyö osoittaa, että kulttuurin muokkaaminen on mahdollista jopa suurissa organisaatioissa, kun työkalut ja asenne ovat kohdallaan. Howspace on ollut korvaamaton osa prosessia, tarjoten paikan merkitykselliselle vuoropuhelulle ja jaetun ymmärryksen luomiselle.

Avoimuuden ja osallisuuden kautta voimme yhdessä rakentaa vahvempia, sitoutuneempia ja menestyvämpiä organisaatioita.


Ghost Community on osa Howspacen kumppaniverkostoa ja kirjoittaja Jussi Tapio yksi Ghostin perustajista.

Varaa ilmainen konsultaatio

Kartoitetaan tilannetta yhdessä! Keskustelemme mielellämme kanssasi, miten Howspace voi auttaa sinua johtamaan muutosprosesseja menestyksekkäästi omassa organisaatiossasi.

Howspacen avulla voit:

  • Osallistaa laajan ihmisjoukon muutokseen ja hyödyntää jokaisen osaamista
  • Löytää keskeisimmät asiat keskusteluista reaaliajassa ja tehdä päätöksiä niiden pohjalta
  • Tehostaa yhteistyötä organisaation sisällä ja eri sidosryhmien välillä – ajasta tai sijainnista riippumatta
  • Kasvattaa organisaation muutoskyvykkyyttä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa
  • Rakentaa osallistavaa organisaatiokulttuuria ja tukea yhteisöllistä johtajuutta