Kasvu Open ja Howspace

Kasvu Open

Kasvu Open siirsi sparrausohjelmansa verkkoon – toiminnan tehokkuus ja osallistujien sitoutuminen kasvoi huomattavasti

Suomen suurin kasvu- ja sparrausohjelma Kasvu Open on vallitsevien poikkeusolojen keskellä uusien haasteiden edessä. Kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä halajaville kasvuyrityksille suunnattu Kasvu Open viedään tällä kertaa virtuaaliseksi, eikä yhtäkään tapahtumaa olla peruttu tai edes aikeissa aikatauluttaa uudelleen. Poikkeusoloista huolimatta tapahtumasarjan kaikki liki 50 tapahtumapäivää ja webinaaria järjestetään tänäkin vuonna täysin suunnitelmien mukaan.

”Kasvupolut pyörivät juuri kuten alun perin pitikin. Haluamme osoittaa kaikille osallistujille, että muuttuneet olosuhteet ja digitaalinen toteutustapa eivät vie Kasvupoluilta mitään pois, vaan päinvastoin mahdollistavat meille paljon uutta tekemistä,” iloitsee Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisänen.

Kasvu Open päätti lähteä kehittämään sparrausohjelmaansa kohti digitaalisempaa muotoa jo viime keväänä. Tapahtumasarjan tueksi valittiin tuolloin yhteistyöalusta Howspace, jonka tarkoituksena oli tukea koko prosessia ja sen sparraustuokioita digitaalisesti. Toimintatapojen uudistaminen ehdittiin saada käyntiin ennen kuin tilanteet muuttuivat ja fyysisten tapahtumien järjestämisestä oli luovuttava. Pandemian myötä kaikkien Kasvupolkujen kohtaamiset vietiinkin pikavauhtia verkkoon.

”Olemme joutuneet ja saaneet hyödyntää uusia työtapoja ja Howspacea tämän vuoden kokonaisuudessamme maksimaalisesti. Onneksi olimme lähteneet viime vuonna etukenossa miettimään kokonaisuuden tukemista digitaalisesti. Ratkaisut olivat siis osaltaan jo olemassa, vain käyttöönoton kanssa piti pistää toimeksi, Räisänen avaa.

Digitaaliset työtavat tuovat tehokkuutta kasvuyritysten ja asiantuntijoiden kohtaamisiin

Kasvu Openin Kasvupolut ovat massiivinen sparraustapahtumien sarja, joka on tuonut vuosien mittaan yhteen tuhansia kasvuyrityksiä ja vapaaehtoisia huippuasiantuntijoita. Tänä vuonna tapahtumien siirtäminen verkkoon on Räisäsen mukaan haastanut koko Kasvu Openin tiimin ja osallistujat uuden oppimisen ja kehittelyn äärelle.

”Aluksi veimme vain kaikki tapahtumamme verkkoon Zoomin välityksellä. Nyt olemme kuitenkin ehtineet jo miettiä virtuaalisten toimintatapojen ja Howspacen käyttöä laajemminkin ja onnistuneet monipuolistamaan toimintaamme. Aktivoimme yrityksiä ja sparraajia jo ennen sparrauspäiviä yhteiseen tekemiseen, jotta kaikki osallistujat saapuvat kohtaamisiin hyvin valmistautuneina. Lisäksi yhteistyö jatkuu alustalla myös tapahtumien jälkeen,” Räisänen kuvailee.

Kasvupolkujen kokonaisuus muodostuu sparrauskierroksista, joista käynnissä on nyt ensimmäinen. Poluille pääsevien organisaatioiden valinnat on suurimmaksi osaksi tehty. Ensimmäisen kierroksen jälkeen yritysten joukosta valitaan 60 finalistia, joiden kanssa sparraustapaamisia ja pitchauksia jatketaan.

”Olemme ottaneet haasteen vastaan ja rakentaneet Kasvupoluista tällä kertaa jopa entistä isomman. Digitaalisuus tuo myös yritysten pitchausten arvioimiseen uusia mahdollisuuksia, kun koko yhteisö voidaan ottaa mukaan videomuotoisten pitchausten arviointiin ja äänestämiseen.”

Irti vanhoista kaavoista: Innostus syntyy, kun tiimiläiset haastavat toinen toistaan uuden tekemisen äärelle

Kasvu Openin sparrausten päätavoitteena on yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Uudella tavalla toteutetuista Kasvupoluista on saatu Räisäsen mukaan erinomaista palautetta paitsi itse osallistujayrityksiltä myös ennen kaikkea sparraajilta.

”Valitsemamme työkalut ja työskentelytavat ovat toimineet kaikille yrityksille hyvin. Lisäksi sparraajat ovat todenneet uuden toteutustavan tuovan tehokkuutta kokonaisuuteen, kun jokaisessa tuokiossa päästään hyvin valmistautuneina suoraan asiaan,” Räisänen kiittelee.

”Yritysporukassa on ollut selvästi erinomaiset valmiudet osallistua kohtaamisiin etänä. Valitsemiemme ohjelmien käyttö on niin helppoa, ettei kukaan ole joutunut jäämään pois teknologisten haasteiden vuoksi.”

Kasvupolku huipentuu perinteisesti lokakuun lopussa järjestettävään Kasvu Open Karnevaaliin. Myös 1500-päisen massatapahtuman rakentamista suunnitellaan uusin keinoin. Poikkeustilanteesta huolimatta tilaisuutta ei aiota perua.

”Olemme luopuneet kaksipäiväisen karnevaalin toisesta kasvokkaispäivästä ja päättäneet viedä sen digitaaliseksi. Tästä huolimatta uskomme siihen, että kokonaisuudesta rakentuu vähintään yhtä hieno kuin aina ennenkin!”

”Tiimissämme on todella paljon intoa, innostusta ja uutta virtaa. Kevät on meille aina vuoden kiireisintä aikaa, ja nyt uuden arjen opettelu on ollut osittain haastavaa. Emme voi vain kokoontua yhteen ja sopia, miten menemme eteenpäin, vaan joudumme opettelemaan, oppimaan ja kokeilemaan uutta jatkuvasti. Tämä on ollut todella innostavaa. Emme voi järjestää tilaisuuksia vain vanhoilla kaavoilla, vaan keskitymme nyt miettimään kokonaisuutta uudelleen.”