Ladda ner vår kostnadsfria guide

Hitta rätt bland de senaste trenderna inom organisatoriskt lärande

Dessa är några av de trender vi lyfter i boken:

  • Individuellt anpassat innehåll och sammanhang
  • Lärande som en upplevelse och som en resa
  • Inspirerande mikrolärande

På den ”gamla goda tiden” handlade organisatoriskt lärande mest om utbildningsdagar med fysisk närvaro.

Alla medarbetare samlades till en inspirationsdag med workshops och grupparbeten. Och när den roliga aktivitetsdagen var över hände – ingenting. Det gjordes oftast inte någon uppföljning, det tilldelades inga nya arbetsuppgifter och det fanns ingen plattform där diskussionen kunde leva vidare.

Vi rör oss mer och mer mot en individuellt anpassad utbildning efter varje medarbetares behov och intressen, där en lärande organisation blir ett allt mer rotat begrepp i många företagskulturer. I denna guide beskriver vi 8 trender som redan har revolutionerat lärande på jobbet.

En framgångsrik hybrid arbetsplats

Det finns ingen perfekt arbetsmodell som passar alla, och hur vi fungerar bäst när det kommer till omgivning och arbetstider […]

Läs mer

Organisationsförändring i en Digital miljö

Idag måste organisationer förändras på sätt som de inteens kunde föreställa sig för bara några år sedan. I den här […]

Läs mer

Strategier för Digital Facilitering

Digitaliseringen har banat väg för en ny syn på samarbete som är både mer effektiv och mer hållbar på sikt. […]

Läs mer