Ladda ner kostnadsfritt!

Framtidens arbetsplats – guide för den hybrida arbetsplatsen

I den här guiden kommer du att lära dig mer om:

  • Vad en hybrid arbetsmodell innebär och varför den är aktuell idag
  • De viktigaste fördelarna med en hybrid arbetsmodell
  • Vanliga utmaningar och förslag på lösningar
  • Strategier för produktiva hybridmöten och utbildningar
  • Verktygen för ett framgångsrikt hybridarbete

Det finns ingen perfekt arbetsmodell som passar alla, och hur vi fungerar bäst när det kommer till omgivning och arbetstider varierar beroende på våra personliga preferenser.

Det är där den hybrida arbetsmodellen kommer in, som kombinerar kontor och distansarbete. Vissa företag har arbetat i en hybridmiljö långt före COVID-19, medan andra fortfarande stöter på utmaningar och har svårt att hantera nya arbetssätt.

I den här guiden går vi genom resultaten från våra egna undersökningar och ger förslag på lösningar. Vi hoppas det ska underlätta vid planeringen av en effektiv och engagerande hybrid arbetsmodell för medarbetare i många olika arbetsmiljöer.

Strategier för Digital Facilitering

Digitaliseringen har banat väg för en ny syn på samarbete som är både mer effektiv och mer hållbar på sikt. […]

Läs mer

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet COVID-19 har förändrat vårt sätt att arbeta. Många företag har infört […]

Läs mer

Organisationsförändring i en Digital miljö

Idag måste organisationer förändras på sätt som de inteens kunde föreställa sig för bara några år sedan. I den här […]

Läs mer