Ladda ner vår kostnadsfria guide

Håll effektiva möten, workshops och utbildningar i en digital miljö

Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Olika typer av digital facilitering
  • Fördelar med digital facilitering
  • Så faciliterar du en virtuell workshop
  • Faciliteringsmetoder
  • Verktyg för digital facilitering

Den synkrona mötestiden är, oavsett om det är ett fysiskt eller virtuellt möte, begränsad och bör användas så effektivt som möjligt. 

I vår guide får du allt du behöver för att komma igång med digital facilitering. Vårt mål är att visa att digitala workshops kan vara minst lika produktiva som fysiska.

En framgångsrik hybrid arbetsplats

Det finns ingen perfekt arbetsmodell som passar alla, och hur vi fungerar bäst när det kommer till omgivning och arbetstider […]

Läs mer

Organisationsförändring i en Digital miljö

Idag måste organisationer förändras på sätt som de inteens kunde föreställa sig för bara några år sedan. I den här […]

Läs mer

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet

8 trender som kommer att revolutionera lärande på jobbet COVID-19 har förändrat vårt sätt att arbeta. Många företag har infört […]

Läs mer