Howspace julkisorganisaatioille ja järjestöille

Osallistava ja yhteisöllinen tulevaisuus saadaan aikaan työtapoja uudistamalla.

Digitaalinen yhteistyöalusta aktivoi ja sitouttaa yhteisön jäseniä

Kun haluat rakentaa verkostoa, joka tekee sujuvaa yhteistyötä, jakaa kokemuksia ja oppii toisiltaan on Howspace oikea työkalu työn tueksi – osallistujien sijainnista ja määrästä riippumatta.

Anna jokaiselle mahdollisuus liittyä keskusteluun

Kutsu mukaan rajaton määrä osallistujia eri organisaatioista ja anna heidän osallistua joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tekoälytoiminnot teemoittelevat keskustelua ja nostavat esille keskeisimmät asiat laajastakin dialogista.

Innosta aktiiviseen osallistumiseen

Hyödynnä yhteistyöalustan monipuolisia toimintoja kuten äänestyksiä ja fasilitoituja keskusteluja osallistujajoukon aktivoimiseen. Upota alustalle kuvaa, videota, ääntä ja tiedostoja eri lähteistä kaikkien nähtäville.

Avaa uusia mahdollisuuksia kansalais- ja jäsenosallistamiseen

Turvallinen ja helppokäyttöinen alusta mahdollistaa laajan osallistamisen prosesseissa, joissa se on aikaisemmin ollut haastavaa tai jopa mahdotonta.

Luo tila yhteisölliselle oppimiselle

Verkostosi jäsenet ovat jo valmiita oppimaan toisiltaan ja jakamaan kokemuksiaan – Howspacen avulla luot sille hälyttömän, helppokäyttöisen ja innostavan ympäristön.

Hyödyt yhteisön rakentajalle

Näin Howspace tukee verkostosi aktivoinnissa

Kaikki tarvittava yhdessä työtilassa

Howspace tarjoaa yhteisön jäsenille tilan, jossa jokainen voi osallistua keskusteluun ja vaikuttaa asioihin. Työtilassa voidaan jakaa sisältöä ja tietoa, joten kaikki oleellinen tapahtuu yhdessä paikassa.

Yhteistyö yli organisaatiorajojen

Monet prosessit vaativat tuekseen organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Howspace tarjoaa tälle puolueettoman ja helposti saavutettavan ympäristön.

Jäsenistön sitouttaminen ja kasvattaminen

Digitaalinen yhteistyö tuo liitoille ja järjestöille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monipuolisen, jäsenistöä palvelevan ja sitoutumista tukevan palvelutarjonnan rakentamiseen.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

”Olen todella suuri Howspace-fani. On ollut hienoa saada työkalu käyttöön niin monenlaisissa prosesseissa. Keskeisimmät hyödyt olemme saaneet käyttäessämme sitä koulutusten tukena, jolloin entistä laajempi osallistuminen ja jatkuvuus on ollut mahdollista ja itse työskentely helpottunut. Toisekseen Howspace on auttanut sisäistä organisoitumistamme. Otamme työkalua pienin askelin käyttöön aina uudenlaisissa kokonaisuuksissa.”

Anu Varpenius, Suomen Ekonomit

“Pystymme tavoittamaan Howspacen kautta valtavan määrän ihmisiä ja vaikuttavuus on huomattavaa. Edelläkävijyys ja muutospaine koskettavat todella isoa määrää valtionhallinnon työntekijöistä. Työtämme helpottaa, kun voimme koota ihmiset yhteen tärkeiden teemojen äärelle. Howspacen avulla kaikki tieto, vuoropuhelu ja kokonaiskuva on kaikkien nähtävillä samanaikaisesti.”

Pertti Siekkinen, muutosjohtamisen erityisasiantuntija, Senaatti

“Howspace-alusta on tarjonnut kätevän ja monipuolisen tavan muutoksen tukemiseen, sekä tiedon ja materiaalin jakamiseen. Alustan avulla myös ihmisten osallistaminen muutokseen on helpottunut.”

Miina Salmenharju, henkilöstöviestinnän suunnittelija, Pirkanmaan hyvinvointialue

”Yhteistyöalustan käytöstä on tullut ihanaa palautetta. Sen on koettu tuovan tasa-arvoa yhteistyöhön ja yksikin osallistuja sanoi, että Howspace tuo inhimillisyyttä digitaalisuuteen.”

Pilvi Pellikka, kehittämispäällikkö, Valtiovarainminsteriö

Asiakkaitamme

JHL logo
Valtiovarainministeriö logo
OAJ logo

Asiakastarinoita

UN Women ja Howspace

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kutsuu kansalaiset mukaan päättäjien pöytään AI-avusteisen verkkotyökalun avulla

UN Women toi sukupuolten välisen tasa-arvon puolestapuhujien äänet kuuluviin Howspace-alustalle rakennetun Generation Equality -keskustelufoorumin avulla.

Lue lisää
OAJ ja Howspace

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ osallisti tuhansia jäseniään strategiatyöhön

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ osallisti jäsenistönsä mukaan yhteiseen strategia- ja uudistamistyöhön sitouttaakseen etenkin nuoria jäseniään paremmin liiton toimintaan.

Lue lisää
Senaatti ja Howspace

Senaatti saa kuukausittain jopa 75% henkilöstöstä mukaan yhteiskehittämiseen

Suomen valtion 65 000 työntekijästä 25% käyttää yhteistyön tehostamiseen ja osallistamisen tukemiseen rakennettua Howspace-alustaa Senaatin luotsaamien toimitilauudistusten, esimiesvalmennusten ja johtamisinfojen kautta.

Lue lisää