Työni tärkein kysymys

By

If you’d like to read the story in English, please click here.

On vaikea kuvitella antoisampaa työtä kuin muiden kannustaminen muutokseen ja uuden oppimiseen. Tiedän onnistuneeni, kun asiakkaani ottavat harppauksia kohti tehokasta, hauskaa ja innostunutta työyhteisöä.

Jokainen elävä yhteisö pyrkii tässä ajassa kohti uutta. Tällä matkalla me ihmiset tarvitsemme toisiamme ja paljon innostusta. Eikä sitä synny ilman sytykkeitä ja hyvää johtamista. Ne molemmat ovat oman asiakastyöni ytimessä. En myy mitään enkä tarjoa valmiita ratkaisuja. Tärkeintä on tarjota vaihtoehtoja sekä osata kysyä oikeita kysymyksiä organisaation johdolta. Niistä tärkein on: Mikä auttaisi teitä parhaiten juuri nyt?

Tämän kysymyksen jälkeen alkaa aina tapahtua. Kuulen, miten organisaatiolla menee ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikot kohdat. Näen, mihin tarvitaan apua, ja parhaassa tapauksessa pääsen mukaan matkalle, jonka aikana etsitään yhdessä uusia keinoja muutoksen edistämiseksi ja uuden synnyttämiseksi. Kysyn lisäkysymyksiä niin kauan, kunnes näen selkeästi, mitä työprosessien vaiheita voi kehittää digitalisoimalla.

Esimiehen oma tärkeä kysymys

Kyselemällä johdattelen työyhteisöä muutokseen, jossa vuorovaikutus toimii, jokainen uskaltaa olla oma itsensä, asiat puhutaan halki ja kaikki ymmärtävät, mitä muutos tarkoittaa.

Kaikki organisaation jäsenet on siis saatava kulkemaan kohti yhteistä päämäärää. Monelle esimiehelle tämä on muutoksen vaikein vaihe. Miten ihmeessä jokaisen osallistaminen onnistuu? Siinä auttaa toinen hyvä kysymys, joka esimiehen on esitettävä jokaiselle organisaation jäsenelle. Se kuuluu: Haluatko auttaa?

Jos esimies pyytää työntekijältä suoraan apua, joutuu työntekijä miettimään, sitoutuuko hän tavoitteisiin ja mikä on hänen roolinsa niiden toteuttamisessa.

Muutos onnistuu vain, jos jokainen tuntee yhteisen tavoitteen omakseen ja tulee kuulluksi. Tässä tuleekin vastaan yksi esimiehen kauhu: kuinka ihmeessä kaikkia pystyy kuulemaan?

Pois äänekkäimpien ylivallasta

Muutoksessa ei ole varaa siihen, että vain äänekkäimmillä on valtaa ja muut pysyvät hiljaa takarivissä. Jokaisella on oikeus osallistua.

Näen työssäni viikoittain, että kaikkia pystyy kuulemaan, kun prosessi digitalisoidaan taitavasti. Sen jälkeen on helppo osallistaa ja kerätä erilaisia näkemyksiä. Kun esittelen asiakkailleni digitaalisen tavan edistää muutosta, autan heitä menestymään ydintoiminnassaan.

Muutos edistyy oivallus oivallukselta. Oivallus voi olla vaikkapa se, että emme tarvitse viikoittain raskaita kokouksia mielipiteiden keräämiseen tai sähköpostirumbaa kysymiseen. Jokainen voi osoittaa omat prioriteettinsa digialustalla esimerkiksi peukuttamalla tai antamalla tähtiarvioita. Kun kukin on käyttänyt kaikki kolme sallittua peukutustaan, on helppo laskea, mikä muutoksen osa saa eniten kannatusta ja lähtee jatkojalostukseen.

Onnistuminen on lopulta hyvin yksinkertaista. Mitä suorempi reitti, sitä nopeammin päästään yhdessä perille. Arki alkaa sujua paremmin ja työn tehokkuus lisääntyy.


Innostuitko! Uuden oppimisesta ja muutokseen kannustamisesta voit lukea lisää eBookistamme, jossa asiantuntijat jakavat vinkkejä vaikuttavaan muutokseen digitaalisen fasilitoinnin avulla.

Ilmoittaudu tapahtumaan