Johdon konsultti Johan Mjöberg listaa: ”Nämä ovat muutosjohtajan 4 tärkeintä taitoa”

By

If you want to read this article in English, please click here.

Kun johtaja ymmärtää tiiminsä tarpeita, muutoksen luotsaamiseen tulee vauhtia. Kokenut johdon konsultti Johan Mjöberg kertoo, mitkä muut taidot ovat tarpeen, kun suunnistetaan kohti uutta.

Johdon konsulttitoimisto Foritec AB:n toimitusjohtaja Johan Mjöberg on toiminut sellu- ja paperiteollisuudessa koko työuransa ajan. Pitkän ulkomaanrupeaman jälkeen Johan on asettunut kotimaahansa Ruotsiin ja tarjoaa nykyisin konsultointipalveluja eurooppalaisille sellu- ja paperiyhtiöille.

Kun Johan kuvailee pitkää uraansa lyhyesti, hänen mieleensä putkahtaa kaksi sanaa: jatkuva muutos. Se edellyttää johtajilta ja johdon konsulteilta tiettyjä taitoja. Seuraavassa Johan kertoo, mitkä ne ovat. 

Kehitä liiketoimintaasi jatkuvasti

Ympäristöasioista alettiin puhua paperi- ja selluteollisuudessa viime vuosituhannen lopulla. Työskentelin silloin konsulttitiimissä ja päätimme keskittyä ympäristöteemaan, vaikka alun perin tarjosimme palvelujamme laajan valikoiman periaatteella. 

Keskittyminen ja uuden alueen opettelu oli rankkaa mutta palkitsevaa. Kävimme paperitehtailla, tapasimme viranomaisia eri puolilta maailmaa sekä perehdyimme arkistotietoihin.

Me kuuntelimme asiakkaidemme tarpeita ja kehitimme toimintaamme jatkuvasti. Koskaan ei saa tyytyä olemaan aloillaan. Jos et pysty seuraamaan markkinoita, miksi kukaan seuraisi sinua?

Pidä suunnitelmat realistisina

Nykyisin suuri osa työstä perustuu projekteihin, ja projekteissa kustannusten ja ajan hallinta vaikuttaa usein haasteelliselta. Tukholman Karoliininen sairaala ja Globen, Helsingin seudun länsimetro ja Berliinin lentokenttä ovat esimerkkejä rakennushankkeista, jotka eivät menneet ihan suunnitelmien mukaan. Mistä se johtui? Siitä, että suunnitelmat olivat epärealistisia.

Projekteissa tapahtuu aina jotakin odottamatonta. Muutokset on otettava huomioon suunnitelmissa alusta asti. Muutamankin kuukauden viive voi olla ratkaiseva: kassavirta muuttuu negatiiviseksi, ja viiveet seuraavat toisiaan. Johdolta vaaditaan tehokkuutta ja tarkkuutta. Siksi on tärkeää luoda tiimissä omistajuusasennetta ja antaa sitoutuneille ihmisille vastuuta.

Perustele muutokset

Organisaatioiden suurten muutostarpeiden taustalla ovat usein markkinoiden heilahtelut. Konsulttitoimistot ovat niille erityisen alttiita.

Johtajan pitää saada tiiminsä ymmärtämään, että muutos on hyväksi. Ihmisille pitää kertoa, mikä tulevaisuudessa on erilaista kuin menneisyydessä ja että muutos onnistuu yhteistyöllä.

Anna työntekijöillesi mahdollisuus oppia työn ohessa ja koulutuksissa. Samalla he näkevät, että heidän asemansa ei ole uhattuna. Huolehdi myös siitä, että saavutatte asioita lyhyelläkin aikavälillä. Ja muista juhlia jokaista pientäkin onnistumista!

Ymmärrä ja osallista

Ruotsalaiset ovat kuuluisia konsensushakuisesta johtamistyylistään. 

Tarinan mukaan Ruotsissa järjestettävässä kokouksessa Bengan, Maggan ja Lasse voivat kertoa mielipiteensä. Päätöksenteko edellyttää kuitenkin uutta kokousta, koska ensin Benganin, Magganin ja Lassen on kysyttävä Ninniltä, Kickiltä ja Titiltä, mitä mieltä he ovat. Konsensusprosessissa kaikki osallistetaan kaikkeen.

Nopeissa muutoksissa selvitään kyllä vähemmälläkin perinteisellä keskustelulla. Tiimin on tietysti päästävä yhteisymmärrykseen tavoitteista ja menetelmistä, ja johtajuudessa on loppujen lopuksi kyse tiimin tarpeiden ymmärtämisestä. Niistä pääsee perille osallistamalla, ja nykyään osallistumiseen voi kannustaa monin eri tavoin, esimerkiksi Howspacella