S-asiakaspalvelun esimiehille luotu kehityspolku uudisti työkulttuuria aidosti

By

If you’d like to read the story in English, please click here.

Johtamisen kehittämisyhtiö Pregon perustaja Nora Ojala puhuu monimuotoisen oppimisen sekä johtajuuden tekojen puolesta. Yksi innostavista kokemuksista on yhteistyö S-Asiakaspalvelun esimiesten kanssa. Siinä digitaalinen Howpace-alusta on tärkeässä roolissa.

S-Asiakaspalvelun esimiehet käyvät parhaillaan läpi noin vuoden mittaista kehittämiskokonaisuutta. Siinä panostetaan työkulttuurin rakentamiseen, kirkastetaan esimiesten rooleja ja vastuita sekä haetaan uusia johtamisen työkaluja ja käytäntöjä.

Kehittämiskokonaisuus rakentuu valmennuspäivistä, valmennuksen aikana tehtävistä kehittämistehtävistä sekä erilaisista pienryhmätöistä. Prego tukee esimiesten kehittämisprosessia ja iso osa työskentelyistä tapahtuu Howspace-alustalla, jonka kautta kommunikoidaan sekä valmennuspäivien aikana että niiden välillä. Howspacessa syvennetään teemoja yhdessä, kootaan materiaalia ja arvioidaan onnistumisia.   

Kehittämistyön onnistumisesta onkin saatu mukavia viitteitä. Juuri valmistunut henkilöstötutkimus osoitti esimiestyön kehittyneen erinomaisesti.

”S-Asiakaspalvelussa on panostettu esimiestyöhön kuluneen vuoden aikana paljon. Yhteisellä kehityspolullamme olemme rakentaneet käytännön työkaluja, tunnistaneet esimiestyön hyviä käytäntöjä sekä kiinnittäneet erityistä huomiota vuorovaikutustaitoihin erilaisten ihmisten kanssa. Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että työkulttuuri on kehittynyt aidosti. Olen havainnut sen myös tavatessani heitä”, kertoo S-Asiakaspalvelun esimiesvalmennusta luotsaava Nora Ojala.

Howspace monimuotoisen oppimisen ytimessä

S-Asiakaspalvelun kehityspolulla avainasemassa on ollut monimuotoinen työskentelytapa, jossa rytmittyvät mielekkäällä tavalla erilaiset oppimisen muodot. Jos oppiminen rakentui aiemmin yhden tai kahden valmennuspäivän varaan, nykyään tavat ovat Noran mukaan monipuolistuneet ja avuksi ovat tulleet sähköiset työkalut.

Howspace tarjoaa Noran mukaan monimuotoisen oppimisen mahdollisuuksia riippumatta siitä, käyttääkö alustaa pöytäkoneelta vai mobiilisti. Tehtävien tekemiseen ei tarvitse varata erikseen aikaa. Valmentajan kannalta iso arvo on sillä, että materiaaleja voi päivittää, täydentää ja lisätä milloin vain. Niiden jakaminen kaikille osallistujille sujuu kätevästi. Työskentelyssä syntyvän materiaalin voi myös viedä helposti suoraan sähköisenä yhteiseen käyttöön.

”Käytämme paljon kuvia ja videoita valmennusten yhteydessä. Reaaliaikaisuus säästää käsityötä, kun palautteen voi kerätä heti ja yhteenveto työstä muodostuu porukalla saman tien.” 

Intohimona johtamisen muotoilu

Nora kävi vapaaehtoisen varusmiespalvelun vuosituhannen vaihteessa. Hän ei päätynyt armeijan palvelukseen töihin, vaikka sellainenkin mahdollisuus oli. Armeijasta on kuitenkin periytynyt oppeja, jotka ovat kantaneet tähän päivään saakka.

”Minulla on kokemus siitä johtamisen koulusta, jonka noin puolet suomalaisista esimiehistä on käynyt ja siitä, mitkä teesit ja lähtökohdat he sieltä saavat. Armeijassa harjoitellaan paljon, ja ymmärsin siellä, miten käytännön tekeminen ja toisto opettavat. Varusmiesaikani oli myös tutkimusmatka omaan motivaatiooni. Heräsin vuoden ajan joka aamu ennen muita, koska olin niin täynnä intoa – välillä liikaakin. Havaitsin, miten valtava voima liittyy motivaatioon ja sitoutumiseen.”

Johtamisen muotoilu on tänä päivänä Noran intohimo. Hän tukee työssään asiakkaitaan uudistamaan johtamisen käytäntöjä, järjestelmiä ja tasoja. Kiinnostava kysymys on, tarvitaanko tulevaisuudessa johtajia ja esimiehiä tai millainen rooli heille työyhteisössä muodostuu.

”Olemme tulleet muutaman vuoden aikana linjaorganisaatioista kohti maailmaa, jossa ihmiset ovat entistä itseohjautuvampia. Tiimit saavat yhä enemmän vastuuta. Esimiehet toimivat enemmänkin tukena tai sparraajana ja johtamista mitataan teoilla. Näitä voivat olla esimerkiksi aamukahvit, joissa jaetaan onnistumisia. Lisäksi tiimiläisiltä voi kysyä palautetta tai tehdä viikon päätteeksi itsearviointia onnistumisista ja kehityskohteista.”


Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Lataa maksuton Organisaatiokehittämisen oppaamme ja kuulet parhaat vinkkimme hybridityön mallin ja yhteisten pelisääntöjen rakentamiseen. Hybridityön opas avaa kansainvälisen hybridityön tutkimuksen tuloksia ja avaa kumppaneidemme ja asiakkaidemme kokemuksia tehokkaan ja innostavan hybridityön mallista!

Ilmoittaudu tapahtumaan