Muutosjohtamisesta kohti yhdessä ohjautumista

By

If you’d like to read the story in English, please click here.

Asiakkaamme eivät enää tilaa suunnitelmia. He haluavat ostaa muutoksen, joka myös viedään läpi organisaatiossa. Tämä tarkoittaa konsulttien ja johtajien näkökulmasta kahta asiaa: on ymmärrettävä entistä paremmin muutoksen psykologiaa ja opeteltava arvostavaa asennetta toisia ihmisiä kohtaan.

Jos sanoisin kärjistetysti, konsultointi on aikaisemmin ollut sitä, että tiimi vetäytyy kolmeksi kuukaudeksi nurkkahuoneeseen tekemään kalvopakkaa. Sen jälkeen tilastolliset analyysit ja markkinaraportit on esitelty johtoryhmälle. Loppu on jäänyt pahimmillaan kaikille arvoitukseksi. Tämä on syönyt paitsi rahaa, myös aikaa, tehoa ja intoa.

Olen kiitollinen siitä, että kohtaan työni kautta jatkuvasti satoja konsultteja, innovaattoreita ja asiakkaitamme ympäri maailman. Näen käytännössä, miten vaatimukset kulttuurin ja tekemisen muutokselle elävät ja kehittyvät.

Jatkuvalla kehityksen polulla

Organisaatioiden kiire ja liiketoiminnan tarve muuttua on tällä hetkellä niin hurja, että suunnittelun ja toteutuksen on löydettävä toisensa paljon aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Ne kulkevat käsi kädessä, emmekä oikeastaan voi enää edes puhua muutosjohtamisesta. Puhumme mieluummin organisaation kehittymisestä, henkilöstön yhdessä ohjautumisesta – transformaatiosta.

Olen huomannut, että Amerikassa muutosjohtaminen nähdään projektina, jolla on tarkoin määritelty päämäärä. Sitä kohti mennään askel kerrallaan: tehdään suunnitelma, viedään se läpi ja pyritään välttämään karikoita matkan varrella.

Projektimaisen muutosjohtamisen rinnalle, ja ehkä jopa sen ohikin, on noussut ajatus organisaatioiden jatkuvasta kehittymisestä. Siinä tiedämme suunnan, mutta emme ihan tarkalleen, mikä on lopullinen reittimme. Opimme sen yhdessä matkan varrella.

Kaikkien osaaminen käyttöön

Transformatiivinen kehittäminen perustuu arvostavaan asenteeseen. Työyhteisöissä on todella paljon arvokasta näkemystä ja kokemusta, jotka kannattaa valjastaa yhteisen, oikean suunnan löytämiseen. Johdolla on yleensä melko pitkä matka asiakkaan arkeen. Mutta niillä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden kanssa ei ole perinteisesti ollut kanavaa vaikuttaa koko organisaation toimintaan.

Onnistunut transformaatio perustuu siihen, että jokaisella – työntekijällä tai yhteistyökumppanilla – on jatkuvasti aistit valppaana sekä keinoja työstää havaintojaan ja viedä niitä eteenpäin. Digitaalisuus antaa hyviä työkaluja tiedon, kokemusten ja oppien jakamiseen kaikkien osapuolten kesken. Nurkkahuoneen muutossuunnitelmista voi tulla reaaliaikaista tekemistä, joka on läpinäkyvää ja osallistavaa. Ihmiset esimerkiksi käyttävät yksityiselämässään somekanavia kevyesti ja välittömästi. Työyhteisössä voidaan käyttää samanlaista kevyttä ja välitöntä viestintää jähmeiden sähköpostien sijasta.

Yhteinen tarina

Kuulen usein puhuttavan siitä, että jollei tarvittavaa tietoa ole saatavilla, tyhjiö täyttyy olettamuksilla ja tulkinnoilla. Siinä vaiheessa, kun organisaatio alkaa aidosti kehittyä yhdessä, myös nuo tietotyhjiöt katoavat. Luottamus toisten ja omaan osaamiseen vahvistuu. Muutos itsessään ei enää ole se juttu vaan ainoastaan yksi kasvun ainesosa.

Voisipa sanoa, että jokainen on transformaatiossa muutoksentekijä. Jokainen päätös tai valinta perustuu mahdollisimman hyvään ja monipuoliseen asiantuntijuuteen. Ihmiset ovat muutoksen subjekteja, eivät objekteja. Mennyttä ovat ajat ja ajatukset, joiden mukaan ”minulle tehdään joku muutos, jota vähän vastustan.” Nyt saamme luoda yhteistä tarinaa yhdessä. 


Muutosjohtamisesta kohti organisaatioiden jatkuvaa kehittämistä. Haluatko luoda yhteistä tarinaa läpinäkyvästi ja osallistavasti? Olemme koonneet fasilitoinnin ja muutosjohtamisen ammattilaisten vinkit kestävään muutokseen.

Ilmoittaudu tapahtumaan