Miten saada aikaan muutosta isossa organisaatiossa?

By

”Ihmiset sitoutuvat, jos heistä tuntuu, että he voivat vaikuttaa asioihin”, sanoo Human Systems Dynamics Instituten perustaja ja toiminnanjohtaja Glenda Eoyang. Hänen mukaansa jokaisessa kohtaamisessa piileekin mahdollisuus muutokseen.

Mitä yhteistä on organisaatioita aidosti kehittävillä muutoksilla ja akupunktiolla?  

”Muutoksen on oltava sitä yksinkertaisempi ja tarkemmin kohdennettu, mitä suuremmassa organisaatiossa sitä toteutetaan. Muutos alkaa ytimekkäästä viestistä, joka ilmaisee tavoitteen mahdollisimman selkeästi. Tämä viesti etenee organisaatiossa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.”

Näin sanoo Glenda Eoyang, inhimillisten järjestelmien dynamiikan (human systems dynamics) kehittäjä. Teorian avulla hallitsemattomilta vaikuttavista ongelmista luodaan mahdollisuuksia.

Sykäyksen uudenlaisen lähestymistavan luomiseen Eoyang sai vuonna 1986, kun hän huomasi liikekumppaneidensa kanssa, että heidän tekniseen koulutukseen ja dokumentointiin erikoistunut yrityksensä ei enää kehittynyt.

”Aiemmin ennustettavasti toimineet markkinat olivat kaoottisia, eivätkä perinteiset menetelmät enää toimineet.”

Eoyang oli vähällä lopettaa yrityksensä, mutta sitten hän tutustui kaaosteorian uusimpiin tutkimuksiin. Hän loi tähän perustuvan teorian ja käytännön sekä suunnitteli liiketoimintansa uudelleen. Human Systems Dynamics Instituten Eoyang perusti vuonna 2003.

Merkityksellisiä kysymyksiä ja todellisia tekoja

Nykyään Glenda Eoyang auttaa työkseen yksityisiä ja julkisia organisaatioita toimimaan jatkuvasti muuttuvissa ja epävarmoissa ympäristöissä. Tällä hetkellä hänellä on asiakkaanaan terveydenhuollon organisaatio, jossa on noin 120 000 työntekijää.

Perinteisesti muutoksia ovat suunnitelleet pienet ryhmät organisaation sisällä tai ulkopuoliset konsultit. Sitten niitä on lähdetty toteuttamaan. Eoyang pitää tätä lähestymistapaa tehottomana. Hän jakaa muutokset kolmeen vaiheeseen: vuoropuheluun, toimintaan ja vaikutuksiin.

Eoyangin mukaan jokainen kohtaaminen on muutosprosessi, eli tehokas muutos ilmenee kaikessa vuorovaikutuksessa joka tasolla: esimiesten ja työntekijöiden välillä, kollegojen kesken ja työntekijöiden ja asiakkaiden tai kumppanien välillä.

”Alussa vuorovaikutus ei ole helppoa eikä sujuvaa, mutta se auttaa ihmisiä elämään muutosta todeksi tilanne kerrallaan. Muutoksessa on kyse siitä, mitä voimme tehdä yhdessä. Muutos etenee, jos työntekijälle esitetään merkityksellinen kysymys ja hänen näkemykseensä vastataan todellisilla teoilla.”

Muutoksen ekosysteemi

”Yalen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan ihmiset sitoutuvat, jos heistä tuntuu, että he voivat vaikuttaa asioihin. Se oli yleisin sitoutumista edistävä tekijä maailmanlaajuisesti eri toimialoilla ja organisaatioiden kaikilla tasoilla”, Glenda Eoyang kertoo.

Muutosten on siis oltava käytännöllisiä ja merkityksellisiä, jotta niiden vaikutukset eivät haihtuisi pian toteutuksen jälkeen. Se kuitenkin edellyttää, että jokainen työntekijä pitäisi tavoittaa, mikä voi tuntua mahdottomalta suurissa organisaatioissa. Glenda Eoyang taklaa tämän haasteen käyttämällä projekteissaan Humap Softwaren verkkopohjaista Howspace-alustaa.

”Howspace on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työkaluksi työntekijöiden osallistamisessa, sillä sen kautta ihmiset voivat käydä välitöntä ja henkilökohtaista vuoropuhelua eri tasoilla”, Eoyang sanoo.

”He eivät enää toimi eristyksissä vaan ovat osa yhteistä, jatkuvaa prosessia, jossa he saavat myös palautetta. Howspace on kuin ekosysteemi, joka ei hankaloita vuorovaikutusta vaan mukautuu sen tarpeisiin.”

Rajat hälvenevät

Glenda Eoyang on kirjoittanut useita kirjoja jatkuvan muutoksen tilasta, joka tuntuu vallitsevan maailmassamme. Niistä viimeisin on Royce Holladayn kanssa kirjoitettu Adaptive Action: Leveraging Uncertainty in Your Organization, joka ilmestyi vuonna 2013. Sen jälkeen Eoyangin näkemykset ovat jonkin verran muuttuneet poliittisen kehityksen seurauksena.

”Rajat hälvenevät, ja maailma on entistä suurempi yksilöille, tiimeille ja organisaatioille. Meillä on enemmän liikkumatilaa ja olemme yhteydessä yhä useampiin ihmisiin, mikä tuo tunteen jatkuvasta muutoksesta”, hän sanoo.

”Politiikassa ääripäät ovat yhä kauempana toisistaan. Ennustaminen on mahdotonta, sillä meillä on valittavanamme yhä enemmän vaihtoehtoja. Mitä enemmän meillä on yhteyksiä, sitä vähemmän pystymme ennakoimaan tulevaisuutta.”

**********

Glenda Eoyang, Ph.D.
HSD Institute, perustaja ja toiminnanjohtaja

Kiinnostuitko? Kokeile Howspacea ja luo edellytyksiä ihmisten vuorovaikutukselle ja muutokselle digitaalisuutta hyödyntäen.