Asiakastarina: Konsultointia yli maiden ja mantereiden

By

If you’d like to read the story in English, please click here.

Kun missiona on tehdä maailmasta parempi paikka, työvälineiden on oltava mission mittaisia. Gaia Consulting edistää monikansallisia kestävän kehityksen hankkeitaan Howspace-digialustan avulla.

Tehokkaat työtavat ovat tarpeen, kun Gaia Consulting sukkuloi edistämässä ympäristö- ja ilmastoasioiden, riskienhallinnan ja resurssitehokkuuden konsultointihankkeitaan. Digitaalisen työskentelyn edelläkävijä kehittää toimintojaan jatkuvasti. Asiakkaita on jo yli 700 ja hankkeita 1 000 eri puolilla maailmaa itäisestä Kiinasta Yhdysvaltoihin ja eteläisestä Afrikasta arktiselle alueelle.

”Projekteissamme on olennaista materiaalien ja tietojen jakaminen osallistujien kesken. Asiakkaamme tulevat monista eri työkulttuureista, ja heidän kokemuksensa virtuaalityöskentelystä vaihtelee paljon. Kynnys ottaa käyttöön digitaalisia työvälineitä voi olla korkea,” kertoo Gaia Consultingin varatoimitusjohtaja Mari Hjelt.

Hänen mukaansa yrityksessä on kokeiltu matkan varrella monia erilaisia työkaluja, ja asiakastyöhön sopivan digialustan löytäminen oli pitkän prosessin tulos.

”Aiemmin käytössä on ollut yksittäisiä sovelluksia, kuten tiedostonhallinta-, projektinhallinta- tai keskustelualustoja. Innostuimme Howspacesta, koska siinä yhdistyvät nämä kaikki. Siinä on myös ominaisuuksia, joita en ole muualla nähnyt. Plussaa on sekin, että yhden kerran demo riittää käyttäjän opastukseksi. Sen käyttö on hyvin helppo oppia,” Hjelt sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön ytimessä

Gaian asiakkaille on tärkeää päästä jakamaan tietotaitoaan ja luomaan strategisia toimintamalleja kestävän kehityksen edistämiseksi.

”Maailma on täynnä äärimmäisen vakavia ongelmia ja haasteita, mutta samalla ongelmien ratkaiseminen luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Olemme konsultoineet kestävän liiketoiminnan kehittämistä yli kaksikymmentä vuotta, ja yhä useammat yritykset, yhteisöt ja julkisen sektorin asiakkaat integroivat vastuullisuuden saunattomasti osaksi omaa strategiaansa.”

Gaian tyypillisessä strategisessa projektissa on eri maista ja eri paikkakunnilta tulevia henkilöitä, jotka kokoontuvat yhteen. Howspace toimii niin projektinhallinnan kuin osallistujien vuorovaikutuksenkin digialustana.

Hjelt on vastikään vetänyt itse esimerkiksi yhteispohjoismaista hanketta, jossa eri maiden viranomaisista koostuva työryhmä valmisteli Pohjoismaisen yhteistyön kehittämisstrategiaa katastrofitilanteisiin varautumiseksi ja käytti työn tukena Howspace-digialustaa.

”Pidän Howspacessa erityisesti sen täydellisestä räätälöitävyydestä. Pystymme aloittamaan aina niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja luomaan juuri sellaisen sivuston kuin kulloinenkin projektimme edellyttää.”

Pikkujouluohjelmalle oma Howspace-sivusto

Virtuaalinen työpajojen fasilitointi alkaa olla arkipäivää monissa yrityksissä. Sitä on helpottanut älypuhelinten ja sosiaalisen median läpimurto.

”Howspace puhuu samaa kieltä tämän kehityksen kanssa. Käytännöllinen mobiilikäyttöliittymä ja toimintojen facebookmaisuus tekevät siitä erityisen houkuttelevan työvälineen.”

Gaia on ollut digitaalisten työtapojen edelläkävijä perustamisestaan saakka.

”Teimme työaikakirjauksia mobiilisti jo 2000-luvun alussa”, Hjelt kertoo.

Asiakastyön lisäksi Gaiassa on hyödynnetty Howspacea myös sisäisesti. ”Laadin meille pikkujoulujen ohjelman suunnitteluun oman Howspace-sivuston. On hyvä, että kokeilemme erilaisia toimintatapoja ja pystymme myös itse heittäytymään virtuaaliseen fasilitointiin.”

Gaia Consulting on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto, joka auttaa asiakkaittaan parantamaan kilpailukykyään vastuullisella ja ympäristöä kunnioittavalla liiketoiminnalla.

 


Innostuitko? Saat maksutta käyttöösi oman Howspace-työtilan, jossa voit uudella ja innostavalla tavalla toteuttaa konsultointiprosessin tai oppimiskokonaisuuden.