Onnistuneen muutoksen avaimet – muutoskonsultti Jackie Cuthbert

By

JLC Concepts -konsultointitoimiston perustaja ja kokenut muutosjohtaja Jackie Cuthbert tietää, että muutosprosessi vaatii visionäärisyyttä ja useita skenaarioita.

Maailmankansalainen Jackie Cuthbert on vienyt muutoksia läpi monissa kansainvälisissä organisaatioissa useilla eri aloilla. Cuthbert syntyi Englannissa, asuu nyt Hollannissa ja on aiemmin elänyt Saksassa, Suomessa, Yhdysvalloissa sekä Jamaikalla, mistä hänen vanhempansa ovat kotoisin.

– Olen paininut muutoksen parissa monissa eri yrityksissä niin hyvässä kuin pahassakin, ja oppinut, että yksi tärkeimmistä yritysjohdon ja muutoskonsulttien taidoista on kyky visioida eri skenaarioita.

Cuthbertin mukaan onnistunut MUUTOS lähtee Me-ajattelusta, Uusista kyvyistä, Useista skenaarioista, Tarinankerronnasta, Opastuksesta ja Sydämestä.

M = Me-ajattelu

Muutosta ei tehdä yksin kulmahuoneesta käsin, vaan siihen tarvitaan Me-ajattelua. Näin koko organisaatio sitoutuu muutokseen ja tekee innostuneesti töitä sen eteen. Erityisen tärkeää on sitouttaa työntekijöitä, joilla on laajat yrityksen sisäiset verkostot sekä heidät, joilla on muutoksen ja yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeää osaamista. He ovat muutoksen lähettiläitä.

Osallistumisen kulttuuri auttaa ihmisiä todennäköisemmin elämään muutoksen todeksi.

U = Uudet kyvyt

Yritysjohdon tehtävä on varmistaa, että organisaation osaaminen vastaa yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Yrityksen on pystyttävä uudistumaan jatkuvasti ja varmistettava, että henkilöstöltä löytyy muutokseen tarvittavia taitoja.

Johdon kannattaa kysyä itseltään säännöllisesti, ”onko tiimissäni osaamista, jotta voimme toimia menestyksekkäästi myös kahden vuoden päästä”.

 

U = Useat skenaariot

Muutos vaatii kykyä visioida, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Muutoksessa kaikki menee harvoin suunnitellusti, eikä sitä kannata pakottaa läpi yksioikoinen prosessikaavio kädessä. Yritysjohdon pitää pohtia useita eri skenaarioita.

Kun työskentelin yritysjohtajana, konsultit olivat luottoneuvonantajiani. Muutosta ei voi ulkoistaa, mutta konsultit auttoivat minua tekemään vaikeita päätöksiä. He myös haastoivat johtoryhmää. Hyvällä konsultilla on omakohtaista kokemusta muutoksen toteuttamisesta. 

 

T = Tarinankerronta

Tärkeintä muutoksessa on tarinankerronta. Yritysjohdon pitää pystyä kertomaan selkeästi, miten muutos vaikuttaa organisaatioon. Kerro, mitä tapahtuu ja miksi muutosta tarvitaan. Kerro, miten se vaikuttaa ihmisten työhön.

Organisaatiot keskittyvät liian usein pohtimaan toimintamalleja ja unohtavat viestiä muutoksesta. Älä odota kunnes prosessi on selkeä kaikille tai jätä asioita kertomatta, sillä tämä synnyttää epäluottamusta johdon ja työntekijöiden välille.

Tarinankerrontaan kannattaa käyttää mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapoja, kuten Howspace-digialustaa, joka kannustaa kaikkia työntekijöitä keskustelemaan ja osallistumaan muutokseen.

 

O = Opastus

Yritysjohto omistaa muutoksen. Johdon tehtävä on opastaa yritys muutoksen läpi ja kertoa muutoksen tarina. Me-ajattelu ei synny ilman johdon innostusta ja sitoutumista.

Minulta kysytään usein, millainen on hyvä muutosjohtaja. Se tietysti riippuu tilanteesta. Onko johtajan tehtävänä esimerkiksi viedä yrityksensä kansainvälisille markkinoille vai tiukalle kulukuurille? Joka tapauksessa johtajan tärkein ominaisuus on johtamistyyli, eivät niinkään tekniset taidot.

 

S = Sydän

Kuuntele sydäntäsi! Johtajan vahvuus muutoksen läpiviemisessä on kyky olla yhtä aikaa emotionaalinen ja käytännönläheinen. Pelko on tärkeä tunne, sillä ilman sitä on mahdotonta ymmärtää työntekijöitä ja olla empaattinen.

Jackie Cuthbert, JLC Concepts -konsultointitoimiston perustaja, on johtanut muutosta useissa kansainvälisissä organisaatiossa. Nyt hän auttaa yritysjohtajia ympäri maailmaa muutoksen läpiviemisessä.